Kehitysevaluoinnin vuosiraportti 2020

Kehitysevaluoinnin vuosiraportissa esitetään yhteenveto evaluointien esiintuomista kehityspolitiikan ja -yhteistyön vahvuuksista sekä kehittämiskohteista. Viime vuonna toteutetut laajat evaluoinnit kohdistuivat mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin mutta samalla haastaviin kehityspolitiikan ja -yhteistyön kysymyksiin. Evaluointien aiheina olivat maaohjelmat hauraissa konteksteissa, vaikuttaminen monenkeskisessä yhteistyössä sekä kumppanimaiden talouden vahvistaminen.

Evaluointitulosten yhteenvedon lisäksi vuosiraportissa esitellään kansainvälistä yhteistyötä, joka on olennainen osa evaluointiyksikön toimintaa. Tämä työ antaa toisaalta mahdollisuuden oppia mutta myös vaikuttaa. Vuosiraportissa esitellään mm. Irlannin ja Sveitsin kanssa yhdessä tehtyä evaluointitoimintojen vertaisarviointia, josta saatiin tietoa ja oppeja koko ministeriön evaluointitoimen kehittämiseksi sekä evaluointien käytettävyyden ja hyödyllisyyden parantamiseksi.

Keväällä 2020 kilpailutettiin hyväksi koettu evaluointien puitejärjestely. Puitejärjestelyn avulla voidaan tehostaa evaluointiyksikön toimintaa ja parantaa evaluointien laatua. Raportti esittelee myös, miten covid-19 on vaikuttanut evaluointitoimintaan. Käynnissä olleiden evaluointien suunnitelmia ja toteutusta on sopeutettu, suunnitelmia tulevista evaluoinneista on muokattu ja uusia evaluointialoitteita on syntynyt. Lisäksi vuosiraporttiin on poimittu esimerkin omaisesti evaluoinneissa esiin tulleita kehityspolitiikan tuloksia.

Finnfund tekee arvokasta evaluointityötä. Vieraskynäartikkelissa Finnfundin kehitysvaikutusten asiantuntijat avaavat, miten Finnfundissa arvioidaan ja varmistetaan toiminnan vaikuttavuutta.

Raportti

Kehitysevaluoinnin vuosiraportti (pdf, 34 sivua, 1,7 MB)

2020 Annual Report on Evaluation – Selected Highlights (englanniksi, pdf, 4 pages, 737 KB)