Arviointi ulkoministeriön kehitysviestinnästä globaalien kriisien ja vastakkainasettelun kärjistämän keskustelun ristitulessa

Evaluoinnissa analysoitiin ulkoministeriön kehitysviestinnän vaikuttavuutta ja sitä, kuinka hyvin se saavuttaa suomalaisen yleisön ja lisää globaalien kehityskysymysten näkyvyyttä. Tarkastelu kohdistui myös sisällöntuotantoon ja sisäisen ja ulkoisen yhteistyön hyödyntämiseen sen eri vaiheissa.

Evaluoinnin johtopäätös oli, että jaettu tieto saavuttaa yleisön, mutta sen näkyvyys rajoittuu lähinnä ihmisiin, jotka seuraavat kehityskysymyksiä entuudestaan. Esteitä laajemman yleisön kiinnostuksen herättämiselle ovat ammattislangin käyttö ja keskustelumahdollisuuksien vähyys verkkosivuilla, Instagramissa, Facebookissa ja  fyysisissä tilaisuuksissa. Twitter-keskustelun sävy taas on voittopuolisesti negatiivista.

Ministeriöstä löytyy osaajia viestinnän suunnitteluun, sisällöntuotantoon ja äänitorvena toimimiseen, mutta erilaista osaamista ei aina täysin hyödynnetä. Kehitysviestinnän yksikön palveluihin kohdistuu jatkuvasti suuri kysyntä ministeriön eri osastoilta, mikä tekee yksikön omien prioriteettien asettamisesta ja seuraamisesta vaikeaa.

Toimittajien Kehitysakatemiaa arviointi piti hyvänä käytäntönä, joka auttaa luomaan ja ylläpitämään verkostoja ja suhteita lehdistöön, kun taas kansalaisjärjestöyhteistyötä voisi tiivistää. Myös naapurimaiden kehitysviestintä tarjoaa hyviä toimintamalleja, joista voisi ottaa oppia.

 

Evaluointiraportti:

Evaluation: Development communications amidst global crises and polarized discussion, Volume 1, Main report (englanniksi, PDF, 110 sivua, 6,26 MB)

Evaluation report Volume 2, Case studies  (englanniksi, pdf, 117 sivua, 9,66 MB)

Julkaisun pysyvä osoite/URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-281-748-8(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tiivistelmä:

One-page summary of evaluation and its results (englanniksi, pdf, 1 sivu, 536 KB)

Johdon vastine evaluoinnin suosituksiin:

Päätös: Arviointi ulkoministeriön kehitysviestinnästä globaalien kriisien ja vastakkaisasettelun kärjistämän keskustelun ristitulessa - suositusten toimeenpano (PDF, 3 sivua, 2,5 MB)

Power-point esitykset: 

Presentation of the Evaluation 30.5.2023 and in Webinar 2.6.2023 (englanniksi, PDF, 23 sivua, 2,75 MB)

Presentation of MFA Denmark, Engagement Team, Webinar 2.6.2023 (englanniksi, PDF, 8 sivua, 1,96 MB)

Presentation, VIE-30 views on evaluation results, Webinar 2.6.2023 (englanniksi, PDF, 5 sivua, 376 KB)