Ohje: Kolmoisneksus ja yhteistyö hauraiden valtioiden ja alueiden kanssa

Ohjeen tavoitteena on vahvistaa humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhanrakentamisen yhteistoimintaa ja parantaa niiden johdonmukaisuutta, täydentävyyttä ja tuloksellisuutta. Ohje on laadittu käytännön työvälineeksi erityisesti ulkoministeriön ja edustustojen sekä sidosryhmien käyttöön.

Ohje: Kolmoisneksus ja yhteistyö hauraiden valtioiden ja alueiden kanssa (PDF)


OECD:n kehitysapukomitea (DAC) hyväksyi helmikuussa 2019 kolmoisneksuksena tunnetun suosituksen (DAC Recommendation on Humanitarian-Development-Peace Nexus), jonka tavoitteena on vahvistaa humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhanrakentamisen yhteistoimintaa ja parantaa niiden johdonmukaisuutta, täydentävyyttä ja tuloksellisuutta. ​

Ulkoministeriö on laatinut tämän ohjeen neksus-lähestymistavan toimeenpanon tueksi. Ohje on tarkoitettu käytännön työvälineeksi erityisesti ulkoministeriön ja edustustojen sekä sidosryhmien käyttöön. Siinä esitellään erilaisia käytännön keinoja, joilla lähestymistapa voidaan huomioida neksuksen eri osa-alueilla ja ohjelmasyklien eri vaiheissa kunkin kontekstin tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti. Ohje kattaa kahdenvälisen, monenkeskisen sekä kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden kuten julkishallinnollisten toimijoiden, korkeakoulujen ja yksityisen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön.