Kehitysyhteistyön mielipidemittaus 2019

Kehitysyhteistyön mielipidemittaus 2019

Suomalaisista 89 prosenttia pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Vahvinta kannatus on alle 25-vuotiaiden joukossa. Yli puolet suomalaisista katsoo, että Suomen tulisi EU:n neuvoston puheenjohtajana edistää etenkin naisten ja tyttöjen asemaa sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista. Suomalaiset pitävät EU:n kautta tehtävää kehitysyhteistyötä tärkeimpänä Suomen kehitysyhteistyön toimintamuotona.

Tutkimusraportti: Suomalaisten mielipiteet kehitysyhteistyöstä / Juho Rahkonen

Infografiikka

Kehitysyhteistyö on erittäin tai melko tärkeää 

Mitä kehitysyhteistyön teemoja Suomen pitäisi EU-puheenjohtajakaudellaan painottaa

Suomella on kehitysyhteistyössä eniten annettavaa koulutuksessa

67% suomalaisista lisäisi kehitysyhteistyön määrärahoja

Minkälaisia ilmastotoimia Suomen tulisi tukea osana kehitysyhteistyötä

47% suomalaisista on kuullut YK:n uusista kestävän kehityksen tavoitteista