Kehityspoliittinen tilausselvitys: Afrikan megatrendit - väestönkasvu, ilmastonmuutos, kaupungistuminen, muuttoliike, teknologian kehitys ja demokratiakehitys

Ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osasto teetti vuonna 2019 kaksi Afrikkaa koskevaa niin sanottua kehityspoliittista tilausselvitystä. Tämän selvityksen aiheena ovat Afrikan megatrendit. Sen on tehnyt tutkijaryhmä, johon kuuluivat professorit Petri Pellikka ja Mikael Mattlin Helsingin yliopistosta, VTT Leena Vastapuu Tampereen Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksesta ja VTT Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista.

Afrikan megatrendit (suomeksi, PDF, 56 sivua, 10,5 Mt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Afrikan megatrendit -julkaisun kansikuva

Tilausselvitykset eivät ole varsinaisesti tieteellisiä tutkimuksia, vaan nimensä mukaisesti selvityksiä. Niiden tekijät ovat kuitenkin akateemisesti päteviä tutkijoita ja ne perustuvat tutkimustietoon.

Tässä selvityksessä megatrendeiksi on määritelty seuraavat kuusi keskeistä trendiä Afrikassa: väestönkasvu, ilmastonmuutos, kaupungistuminen, muuttoliike, teknologian kehitys ja demokratiakehitys.

Afrikan megatrendit ovat syvälle käyviä ja pitkäkestoisia kehityskulkuja ja muutosprosesseja, joita ei voida peruuttaa. Niitä voidaan ja tulee pyrkiä hillitsemään, mutta niihin on pakko sopeutua. Trendeille on ominaista myös ennakointi, miten ne tulevat jatkumaan.

Kaikki megatrendit vaikuttavat toisiinsa. Väestönkasvu ja ilmastonmuutos voidaan nähdä myös mega-megatrendeinä, jotka erityisen vahvasti heijastuvat muihin trendeihin.

Selvitys sisältää kustakin kuudesta megatrendistä tehdyt raportit, jotka käsittelevät trendiä koko Afrikan näkökulmasta. Se sisältää myös yhteenvedon kaikista megatrendeistä ja niiden vuorovaikutussuhteista.