Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö. Rikosten määritelmien tulkintaohjeet

Valtioneuvoston julkaisuarkisto: Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö. Rikosten määritelmien tulkintaohjeet – The Rome Statute of the International Criminal Court. Elements of Crimes(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 15 vuotta Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) perustaneen Rooman perussäännön voimaantulosta 1.7.2002. Sopimusvaltioita on nyt kaikkiaan 124.

Suomi on jatkanut vahvaa tukeaan ICC:lle ja kaikkein vakavimpia kansainvälisiä rikoksia koskevan rankaisemattomuuden vähentämiselle.

Suomi uudisti vuonna 2008 rikoslain 11 lukua siten, että sen säännökset aikaisempaa täsmällisemmin vastaavat Rooman perussäännön kriminalisointeja koskevia määritelmiä. Muutosten tavoitteena oli, että Suomi sai aikaisempaa paremmat mahdollisuudet käsitellä itsenäisesti perussäännössä tarkoitettuja erittäin vakavia rikoksia.

Uusina rikoksina hyväksyttiin rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset, joilla korvattiin aikaisemmin voimassa olleet ihmisoikeuksien loukkaamisrikokset poikkeuksellisissa oloissa ja sodankäyntirikokset. Joukkotuhonnan tunnusmerkistöön hyväksyttiin vähäisiä muutoksia.

Ulkoministeriön vuonna 2004 julkaisemien, Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön rikosten määritelmien tulkintaohjeiden päivittäminen on tarpeen vuonna 2010 järjestetyssä Rooman perussäännön tarkistuskonferenssissa hyväksyttyjen muutosten johdosta. Muutoksilla lisättiin perussääntöön hyökkäysrikosta koskevat sekä sotarikosten määritelmää täydentävät määräykset ja niiden johdosta täydennettiin samalla rikosten tulkintaohjeita.

kansainvälinen oikeus