Euroopan neuvoston voimassa olevat ihmisoikeussopimukset

Euroopan ihmisoikeussopimus (1950)