Viranomaiset valmiina ottamaan vastaan lapsia al-Holin leiriltä

Viranomaiset valmistelevat kahden suomalaisen lapsen kotiuttamista Syyrian al-Holin leiriltä. Ulkoministeriö tiedottaa, kun kotiutettavat ovat turvassa ja suomalaisten viranomaisten hoivissa. Kotiutettavien Suomeen saapumisesta tiedotetaan, kun se on mahdollista.

Lasten turvallisuuden ja yksityisyyden suojan vuoksi ulkoministeriö ei anna julkisuuteen lapsia koskevia tietoja. Myöskään ulkomailla tapahtuvan viranomaistoiminnan yksityiskohtia ei kerrota. Paluureittiä tai – tapaa ei kerrota etukäteen. Kuvausmahdollisuutta ei ole.

Ulkoministeriö vastaa toimista, jotka liittyvät palaajien avustamiseen Syyriassa ja sieltä kotimaahan. Sisäministeriö koordinoi Suomessa palaajiin liittyviä viranomaisten tuki- ja turvallisuustoimia yhdessä poliisin kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lastensuojelun sekä terveydenhuollon lainsäädännöstä. Se myös koordinoi kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa tehtävää yhteistyötä. Lapsia koskevista lastensuojelun tukitoimista ja päätöksenteosta sekä terveydenhuollosta vastaavat kunnat. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä 19.12.2019.

Tavoitteena palaajien kotoutuminen

Asiassa tehdään tiivistä moniammatillista viranomaisyhteistyötä, mutta suunnitelmia ei voida avata yksityiskohtaisesti turvallisuussyistä. Palaajien tilanne, tarvittavat tukitoimet ja turvallisuusnäkökohdat arvioidaan yksilöllisesti. Etusijalla on se, että lapset saavat tarvitsemansa välittömän avun ja pitempiaikaisen tuen.

”Haluamme varmistaa, että Suomi on myös tulevaisuudessa turvallinen maa. Siksi tavoitteena on, että nämä lapset ja mahdolliset muut palaajat kotoutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan. Sitä varten viranomaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä. Toimenpiteet eivät rajoitu vain tähän hetkeen, vaan jatkuvat yksittäisten ihmisten osalta jopa useita vuosia”, sanoo kansliapäällikkö Ilkka Salmi sisäministeriöstä.

Lapsille tärkeintä normaali arki turvallisessa ympäristössä

Suomeen palanneet lapset ohjataan terveystarkastukseen ja lastensuojelun piiriin. Sitä, missä kunnassa yksittäiset palaajat ovat tai missä mahdollisesti tulevat asumaan, ei kerrota julkisuuteen yksityisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Vaikeissa oloissa olleita lapsia on suojattava julkisuudelta.

”Lapset ovat todennäköisesti eri tavoin traumatisoituneita, joten he tarvitsevat monenlaista tukea. Heidän tilannettaan ja kehitystään tuetaan ja seurataan pitkäjänteisesti”, sanoo kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisätietoja:
UM: ajankohtaisviestinnän vt. yksikön päällikkö Pekka Shemeikka, p. 050 311 23 61
SM: kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, p. 0295 488 370
STM: kansliapäällikkö Kirsi Varhila, p. 0295 163 338

Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80677066(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Lisätietoa Syyriasta palaajien tukitoimista: https://intermin.fi/poliisiasiat/vakivaltainen-radikalisoituminen/palaajat-syyriasta(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Lisätietoa sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisesta: https://stm.fi/varautuminen-syyriasta-palaavien-auttamiseen(Linkki toiselle verkkosivustolle)