Viides neuvottelukierros Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä puolustusyhteistyösopimuksesta päättynyt

Viimeisin, järjestyksessään viides neuvottelukierros uudesta Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä puolustusyhteistyösopimuksesta (Defence Cooperation Agreement, DCA) käytiin Helsingissä 30.-31. lokakuuta.

Suomi päätti elokuussa 2022 aloittaa neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa uudesta kahdenvälisestä sopimuksesta. Tasavallan presidentin nimittämä valtuuskunta on ulkoministeriön johdolla käynyt neuvotteluja tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ohjauksessa. Eduskunnalle on tiedotettu säännöllisesti neuvotteluista ja niiden sisällöstä.

”Neuvottelut etenivät myönteisessä hengessä. Tämänhetkinen sopimusluonnos etenee seuraavaksi poliittiseen prosessiin”, toteaa pääneuvottelija, apulaisosastopäällikkö Mikael Antell ulkoministeriöstä.

Lopullisesti sopimuksen sisällöstä on sovittu vasta, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus tulee julkiseksi tässä yhteydessä. Sopimus edellyttää vielä eduskunnan hyväksyntää voimaantullakseen.

Yhdysvallat on yksi Suomen keskeisimmistä liittolaisista ja puolustusyhteistyösopimusneuvottelujen saattaminen päätökseen on kirjattu hallitusohjelmaan. Sopimuksen tavoitteena on selkeyttää yhteistyön pelisääntöjä keskeisen liittolaisen kanssa ja mahdollistaa yhteistyön syventämisen kaikissa turvallisuustilanteissa. Näin sopimus vahvistaa Suomen turvallisuutta myös Nato-jäsenyyden oloissa.

 

 

 

Lisätietoja:

Ulkoministeriö: Petri Hakkarainen, osastopäällikkö, poliittinen osasto, puh. 050 473 0803
 

Mediatiedustelut: Ulkoministeriön viestintäpäivystys, puh. 040 551 6571
 

Puolustusministeriö: Sami Nurmi, yksikön johtaja 0295 140 330