Uusilla pakotteilla EU kieltää öljynkuljetuksia, lisää vienti- ja tuontirajoituksia sekä puuttuu pakotteiden kiertämiseen

Euroopan unioni on asettanut 6. lokakuuta uusia pakotteita Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan takia. Tähän kahdeksanteen pakotepakettiin sisältyy muun muassa öljyn hinnalle määriteltävän katon ylittävien kuljetusten kieltäminen sekä vienti- ja tuontikieltojen laajennuksia. Uusilla pakotteilla laajennetaan ja tarkennetaan aikaisemmin asetettuja pakotteita sekä täsmennetään niiden toimeenpanoa. Lisäksi otetaan käyttöön uusi pakotelistauskriteeri, joka mahdollistaa EU:n pakotteiden kiertämistä helpottavien henkilöiden ja tahojen pakotelistaamisen.

EU:n kahdeksas pakotepaketti on vastaus Venäjän toimiin, joilla se on pyrkinyt painostamaan Ukrainaa hyökkäyssodassaan. Venäjä yrittää laittomasti liittää Ukrainan alueita osaksi Venäjää ja muuttaa kansainvälisiä rajoja väkivalloin. Liikekannallepano Venäjällä ja uhkaus käyttää ydinaseita ovat lisäpainostuskeino Ukrainan tilanteessa.

EU ei hyväksy Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueiden laitonta liittämistä Venäjään ja tuomitsee sen jyrkästi.

Ensimmäinen osa uusista pakotteista koskee luetteloa pakotelistatuista henkilöistä ja yhteisöistä. Nyt listatut henkilöt ovat Venäjän miehittämilleen alueille Ukrainassa asettamien ”hallintojen” edustajia sekä Venäjän asevoimien edustajia, poliittisia toimijoita, Venäjän yhteiskunnan informaatiovaikuttajia, mielipidevaikuttajia sekä Venäjän hallitusta tukevia tai siitä hyötyviä liike-elämän vaikuttajia. Nyt listatut yhteisöt ovat Venäjän asevoimia tukeneita yrityksiä.

Toinen osa rajoittaa edelleen kauppaa ja sisältää uusia venäläisten tuotteiden tuontikieltoja. EU on päättänyt myös vientikieltojen laajentamisesta. Tavoitteena on estää Venäjän puolustussektoria saamaan käyttöönsä keskeisiä teknologioita kuten ilmailutuotteita, elektronisia komponentteja ja tiettyjä kemiallisia aineita. Tällä pyritään lisäksi heikentämään Venäjän taloudellista pohjaa ja sen modernisointikykyä. Paketissa on myös lisäkieltoja muun muassa eurooppalaisten ICT-, insinööri- ja arkkitehtuuripalvelujen tarjoamiselle Venäjälle sekä kielto EU-kansalaisille toimia Venäjän valtionyhtiöiden hallintoelimissä.

Kolmas osa koskee venäläistä öljyä. EU on jo aiemmin kieltänyt venäläisen öljyn tuonnin meriteitse. Kielto tulee voimaan loppuvuodesta. G7-maat ovat sopineet ottavansa käyttöön hintakaton venäläisen öljyn viennille kolmansiin maihin. Öljyn hintakatto pienentäisi Venäjän tuloja ja auttaisi pitämään globaalit energiamarkkinat vakaina. Tämän pakotepaketin mukaisesti hintakaton ylittävät kuljetukset kolmansiin maihin kiellettäisiin.

Neljännessä osassa otetaan käyttöön uusi pakotelistauskriteeri, joka mahdollistaa EU:n pakotteiden kiertämistä helpottavien henkilöiden ja tahojen pakotelistaamisen. Pakotteiden kiertämistä on esimerkiksi pakotteiden alaisten tavaroiden vienti EU-maista kolmanteen maahan ja sieltä edelleen Venäjälle, tai omistusjärjestelyt todellisen omistajan peittämiseksi. Tällaista toimintaa harjoittavat yritykset ja henkilöt voivat joutua EU:n pakotelistalle.  Tähän uuteen pakotelistauskriteeriin perustuva pakotelistaaminen tulee vähentämään halukkuutta osallistua pakotteiden kiertämiseen.

Ns. sektoripakotejärjestelmä
Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1909(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Neuvoston asetus (EU) 2022/1904(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä
Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1907(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Neuvoston asetus (EU) 2022/1905(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1906(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Ns. Donetskin ja Luhanskin aluepakotejärjestelmä
Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1908(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Neuvoston asetus (EU) 2022/1903(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lisätietoja

Pia Sarivaara, lähetystöneuvos, tiiminvetäjä (pakotteet yleisesti), puh. 0295 350 660

Sanna Selin, yksikönpäällikkö (talouspakotteet), puh. 0295 350 612

 

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi