Ulkoministeriö myönsi kansalaisjärjestöille viestintä- ja globaalikasvatustukea kestävän kehityksen tietoisuuden ja toimijuuden edistämiseen

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 2,17 miljoonaa euroa kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin Suomessa vuosille 2021–2022. Tukea hankkeisiinsa saa tällä hakukierroksella 19 järjestöä.

Viestintä- ja globaalikasvatustuella rahoitetaan suomalaisten kansalaisjärjestöjen hankkeita. Tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta globaaleista kehityskysymyksistä ja osallistaa kansalaisia kestävän kehityksen edistämiseen sekä siihen liittyvien haasteiden ratkomiseen. Myönnettävä tuki on osa kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyöhön suunnattua kehitysyhteistyömäärärahaa.

Tuella edistetään YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden toimeenpanoa. Työssä korostuu erityisesti Agendan alatavoite 4.7, joka pyrkii varmistamaan, että jokaisella on kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot.

”Kansalaisjärjestöjen viestintä- ja kasvatustyö vahvistaa suomalaisten valmiuksia edistää globaalia oikeudenmukaisuutta ja vastuunkantoa. Tavoitteena on myötävaikuttaa tietoisuuteen ja toimijuuteen, jotta jokainen meistä voi osana arkeamme viedä eteenpäin sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä ja varmistaa, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen,” painottaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Tällä hakukierroksella ulkoministeriö myönsi tukea 19 järjestön hankkeeseen. Tukea saaneet hankkeet keskittyvät laajaan ja monipuoliseen viestintään YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, globaalikasvatukseen opetuksen eri tasoilla ja vapaassa sivistystyössä sekä vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen osana kestävää kehitystä.

Hankkeiden teemoissa käsitellään muun muassa syrjintään puuttumista ja ilmastonmuutoksen kysymyksiä. Niissä keskitytään myös tasa-arvon, rauhanomaisten ja toimivien yhteiskuntien sekä ihmisoikeuksien edistämiseen Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tuetuissa hankkeissa työskennellään moninaisten kohderyhmien kanssa ja kattavasti eri puolilla Suomea. Hankkeita toteutetaan vuosina 2021–2022.

Ulkoministeriö vastaanotti loppuvuodesta 2020 päättyneessä haussa 27 hakemusta suomalaisilta järjestöiltä. Järjestöt hakivat tukea yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Tällä hakukierroksella tukea myönnettiin 2,17 miljoonaa euroa, joka on noin 770 000 euroa enemmän kuin edellisellä vuoden 2018 hakukierroksella. Tuki kohdistuu järjestöjen toimintaan vuosina 2021–2022.

Lisätietoja:

Riina-Riikka Heikka, yksikön päällikkö, ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisyhteiskuntayksikkö, puh. +358 295 350 204. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.