Suomi tukee kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien vahvistamista 18 miljoonalla eurolla

Ulkoministeriö on myöntänyt ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen päätöksellä yhteensä 18 miljoonaa euroa kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hanketukea saa tällä hakukierroksella 36 järjestöä.

Ulkoministeriön myöntämän hanketuen avulla vahvistetaan kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntia ja paikallishallintoja. Tukea myönnetään järjestöjen ja kuntatoimijoiden yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa suunnittelemille hankkeille.

Tällä hakukierroksella myönnetyn tuen määrä kasvoi edellisestä hakukierroksesta 2,4 miljoonaa 18 miljoonaan euroon. Tukea myönnetään 36 järjestölle 50 hankkeeseen. Hankkeita toteutetaan vuosina 2019–2022. Suurin osa myönnettävästä tuesta on nelivuotista. Hankkeista 28 on uusia aloitteita ja 22 jatkohankkeita.

”Kansalaisyhteiskunnalla on merkittävä rooli demokratian ja sananvapauden toteutumisessa. Ikävä kyllä sen toimintaa rajoitetaan nyt hyvin monissa maissa. Siksi suomalaisten järjestöjen kautta annettava tuki kehitysmaissa toimiville kumppaneillemme on nyt erityisen tärkeää”, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

Tuesta suurin osa kohdistuu Afrikkaan ja 63 prosenttia vähiten kehittyneisiin maihin. Euromääräisesti eniten myönteisiä päätöksiä kohdistuu Somaliassa, Etiopiassa, Gambiassa ja Libanonissa toteutettaviin hankkeisiin. Hallituksen kehityspoliittisen selonteon painopisteistä eniten tukea saavat naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistämiseen sekä yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn tukemiseen kohdistuneet hankkeet.

Ulkoministeriö vastaanotti toukokuun puolivälissä päättyneeseen hakuun 129 hakemusta 81 järjestöltä ja kahdelta kunnalta. Haettu avustus oli yhteensä noin 51 miljoonaa euroa.

Hanketukea myönnetään kehityspoliittisen selonteon ja kansalaisyhteiskuntalinjauksen mukaisesti. Monipuolisten suomalaisten ja kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien yhteyksien avulla tuetaan kansalaisyhteiskuntien rakenteita, luodaan vaikuttamismahdollisuuksia, tuetaan kansalaisten osallistumista sekä ihmisoikeuksien toteutumista. Hanketuen hakukierros järjestetään joka toinen vuosi.

Hanketuki muodostaa noin kymmenen prosenttia kansalaisyhteiskuntayksikön vuosittaisesta määrärahasta. Pääosa yksikön hallinnoimasta kansalaisyhteiskuntarahoituksesta myönnetään ohjelmatukena, joka kattaa 80 % yksikön myöntämistä valtionavustuksista. Tämän vuoden helmikuussa 22 toimijalle myönnettiin 4-vuotista ohjelmatukea yhteensä 206,8 miljoonaa euroa. Parhaillaan kansalaisyhteiskuntayksikössä käsiteltävinä ovat 10.12.2018 päättyneen viestintä- ja globaalikasvatustuen haun hakemukset.

Hanketuen hakukierroksella 2018 rahoitettavat hankkeet (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoja: Tiina Kajakoski, yksikön päällikön sijainen, ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisyhteiskuntayksikkö, puh. +358 295 351 570. 

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.