Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat yhteistyöasiakirjan informaatiovaikuttamisen torjumisesta

Ulkoministeri Elina Valtonen ja Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken allekirjoittivat 4. huhtikuuta 2024 Naton ulkoministerikokouksen yhteydessä Suomen ja Yhdysvaltain yhteistyöasiakirjan (Memorandum of Understanding, MoU) ulkomaisen valtiollisen informaatiovaikuttamisen (foreign information manipulation) torjumisesta. Yhteistyöasiakirjassa Suomi ja Yhdysvallat vahvistavat yhteisen ymmärryksensä haitallisen informaatiovaikuttamisen torjunnan tärkeydestä sekä työn keskeisistä toimintamalleista.

”Suomi on toiminut pitkään haitallisen informaatiovaikuttamisen estämiseksi sekä kansallisesti että osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Vieraan vallan informaatiomanipulaatio ja disinformaatio eivät tunne rajoja, joten niitä vastaan toimiminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Yhdysvaltojen rooli demokraattisten valtioiden yhteistoiminnassa informaatiomanipulaatiota vastaan on keskeinen samalla kun varjelemme yhteiskuntiemme perusoikeutta, sananvapautta”, totesi ulkoministeri Valtonen Brysselissä.

Allekirjoitettu yhteistyöasiakirja ilmaisee osapuolten poliittista tahtoa. Asiakirja ei ole oikeudellisesti sitova.

Lisätietoja

  • Mikko Kinnunen, strategisen viestinnän suurlähettiläs, puh. +358 50 408 3860
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.