Suomi ja Etelä-Afrikka solmivat rauhanvälityksen yhteistyötä koskevan aiesopimuksen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön valtiovierailulla Etelä-Afrikassa allekirjoitettiin 25. huhtikuuta Suomen ulkoministeriön ja Etelä-Afrikan ulkoministeriön välinen rauhanvälityksen yhteistyötä koskeva aiesopimus.

Tavoitteena on, että Suomi ja Etelä-Afrikka tukevat osallistavuutta rauhanvälitysprosesseissa ja edistävät rauhanvälitystä monenvälisessä yhteistyössä. Suomella ja Etelä-Afrikalla on molemmilla pitkäaikaista kokemusta rauhanvälityksestä ja aiesopimus antaa lisäpontta maiden väliselle yhteistyölle.

Rauhanvälitys on jo pitkään ollut Suomen ulkopoliittinen painopistealue. Suomi oli vuonna 2010 mukana perustamassa YK:n rauhanvälityksen ystäväryhmän, johon myös Etelä-Afrikka kuuluu. Suomi on jo yli vuosikymmenen ajan tukenut Afrikan unionin kykyä tukea rauhanvälitysprosesseja Afrikan mantereella. Vuonna 2020 Suomen ulkoministeriöön perustettiin rauhanvälityskeskus.

”Suomen Afrikka-strategiassa todetaan tarve lisätä poliittista vuoropuhelua Afrikan maiden kanssa. Rauhanvälityksestä solmittu aiesopimus tukee osaltaan myös tätä tavoitetta”, sanoo rauhanvälityskeskuksen yksikönpäällikkö Katja Ahlfors. 

 

 

 

Lisätietoja:

Katja Ahlfors, yksikönpäällikkö, rauhanvälityskeskus, puh. +358 295 350 191, katja.ahlfors@formin.fi