Suomen julkisen kehitysyhteistyön BKTL-osuus nousi 0,47 prosenttiin vuonna 2020

Suomi raportoi vuonna 2020 kehitysyhteistyömenoja kokonaisuudessaan 1119 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 0,47 prosenttia bruttokansantulosta. Kokonaisuudesta ulkoministeriön hallinnoiman varsinaisen kehitysyhteistyön menojen osuus oli viime vuonna 708,4 miljoonaa euroa.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkisti vuoden 2020 kehitysyhteistyötä koskevat alustavat tiedot tänään 13. huhtikuuta.

Suomen kehitysyhteistyömenot kasvoivat viime vuonna reaalisesti 8,1 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Tuolloin kehitysyhteistyömenot olivat 1010 miljoonaa euroa ja bruttokansantulo-osuus 0,42 prosenttia. Ulkoministeriön hallinnoiman varsinaisen kehitysyhteistyön osuus tästä oli 568,5 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Bruttokansantulo-osuuden nousuun vaikuttaa myös se, että vuonna 2020 Suomen bruttokansantulo laski viimeisimpien tietojen mukaan noin puoli prosenttia.

Vuonna 2020 kehitysyhteistyön menoja oli kaikkiaan 109 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Merkittävimmin edellisvuoteen verrattuna kasvoivat monenkeskinen kehitysyhteistyö sekä humanitaarinen apu. Monenkeskisen kehitysyhteistyön toteuma kasvoi edellisvuodesta 62 miljoonaa euroa. Humanitaarisen avun toteuma kasvoi 35 miljoonaa euroa.

Merkittävää laskua vuonna 2020 sen sijaan oli muiden kuin Finnfundin finanssisijoituksissa (20 miljoonaa euroa, mikä on 76 miljoonaa vähemmän kuin 2019) sekä pakolaismenoissa (52 miljoonaa, laskua 28 miljoonaa).

Suomen kehitysyhteistyörahoituksesta merkittävä osa kulki EU:n (246 miljoonaa euroa) ja muiden monenkeskisten järjestöjen kuten YK:n (281 miljoonaa euroa) ja Maailmanpankkiryhmän (96 miljoonaa euroa) kautta. Humanitaariseen apuun kohdennettiin vuonna 2020 yhteensä 113 miljoonaa euroa. Kahdenvälisestä kehitysyhteistyöstä eniten kohdentui vuonna 2020 Afganistaniin (24 miljoonaa euroa), Somaliaan (23 miljoonaa euroa), Myanmariin (22 miljoonaa euroa), Etiopiaan (19 miljoonaa euroa) ja Mosambikiin (16 miljoonaa euroa).

Kansainvälisesti kehitysyhteistyön kokonaismäärä oli vuonna 2020 yhteensä 161,2 miljardia dollaria (141,5 miljardia euroa), mikä oli reaalisesti 3,5 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. Suurimmat rahoittajat olivat Yhdysvallat, Saksa, Britannia, Japani ja Ranska. OECD:n kehitysapukomitean DACin jäsenmaista YK:n asettaman 0,7 prosentin bruttokansantulotavoitteen ylittivät Tanska, Saksa, Luxemburg, Norja, Ruotsi ja Britannia. Keskimäärin jäsenmaiden kehitysyhteistyön bruttokansantulo-osuus oli 0,32 %. 

EU:n jäsenmaiden kehitysyhteistyön menot olivat yhteensä 72,7 miljardia dollaria (64 miljardia euroa), mikä vastaa 45 prosenttia kaikesta tilastoidusta kehitysyhteistyöstä ja 0,50 prosenttia EU:n bruttokansantulosta. Menot nousivat reaaliarvoisesti 7,8 prosenttia vuodesta 2019. Suomen bruttokansantulo-osuus oli hieman alle DACin jäseninä olevien EU-maiden keskiarvon.

OECD:n kehitysapukomitean jäsenistä kehitysyhteistyön menot kasvoivat 16 maassa, joista merkittävimmin Suomen ohella Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Islannissa, Unkarissa, Norjassa, Slovakiassa, Ruotsissa ja Sveitsissä. Osittain kehitysyhteistyömenoja kasvatettiin tukeen pandemiaan vastaamisessa. Menot vähenivät samaan aikaan 13 maassa. Eniten vähennyksiä oli Australiassa, Kreikassa, Portugalissa ja Britanniassa.

Ennakkotiedot toteumasta tarkentuvat lopullisiin tilastoihin muun muassa alueellisten kohdentumisten osalta. Lisäksi bruttokansantulo-osuus voi muuttua Tilastokeskuksen julkaiseman BKTL-luvun tarkentuessa.

Lisätietoja:

Jasper Hakala, tarkastaja, kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikkö, puh. +358 295 350 796
Satu Santala, osastopäällikkö, kehityspoliittinen osasto, puh. +358 295 351 815
Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.