Suomelta vahva tuki YK:n väestörahastolle ja YK:n tasa-arvojärjestölle

Suomi vahvistaa tukeaan YK:n väestörahasto UNFPAn ja tasa-arvojärjestö UN Womenin työlle. Pandemialla tulee olemaan laajakantoisia seurauksia naisten asemaan eri puolilla maailmaa.

Koronakriisistä tulevat kärsimään eniten köyhät ja hauraat valtiot, yhteisöt ja väestöryhmät. Tilanne on tukala naisille, jotka tekevät paljon niin palkallista kuin palkatonta hoivatyötä ja joiden taloudelliset ja yhteiskunnalliset turvaverkot ovat ohuet.

”Naiset vastaavat globaalisti 70 prosentista hoiva-, palvelu- ja siivoustyötä ja jatkavat työskentelyä kriisistä huolimatta eri puolilla maailmaa, usein joko matalapalkka-aloilla tai täysin vailla korvausta. Kriisin hoidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota naisten terveyteen ja tilanteen sosioekonomisiin vaikutuksiin, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

”Suuri huolenaihe on myös se, että kuormittuneet terveydenhoitojärjestelmät eivät pysty tarjoamaan naisille ja tytöille seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja, joille on jatkuvasti suuri tarve.”

Pandemiaan liittyvät karanteenit ja ulkonaliikkumiskiellot vaikeuttavat myös mahdollisuuksia torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. YK:n pääsihteeri António Guterres on kehottanut hallituksia ympäri maailmaa suojelemaan naisia ja tyttöjä osana koronviruksen vastaisia toimia, sillä perheväkivalta on ollut viime viikkoina rajussa nousussa.

Joustavaa apua kriisitilanteessa

UNFPA ja UN Women ovat Suomen keskeisimpiä YK-yhteistyökumppaneita. Vuonna 2020 Suomi tukee YK:n väestörahastoa 33 miljoonan euron ja UN Womenia 19 miljoonan euron yleisrahoituksella. Yleisrahoitus on joustavaa tukea, jota järjestöt voivat suunnata sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Väestörahasto UNFPA edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia vahvistamalla palveluiden, kuten ehkäisyn ja perhesuunnittelun, saatavuutta sekä vähentämällä äitiyskuolleisuutta. Järjestö kitkee sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja haitallisia käytäntöjä, kuten sukuelinten silpomista ja lapsiavioliittoja. Koronakriisitilanteessa UNFPA on myös toimittanut terveydenhuoltohenkilökunnalle välttämätöntä ja kriittistä lääketieteellistä apua, kuten hygienia- ja saniteettitarvikkeita, tartunnalta suojaavia tarvikkeita sekä synnytyksessä tarvittavia välineitä.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women edistää sukupuolten välisen epätasa-arvon ja syrjinnän poistamista sekä naisten ja tyttöjen aseman, mahdollisuuksien ja oikeuksien vahvistamista.  Järjestö johtaa ja koordinoi YK:n tasa-arvotyötä. Pandemian aikana UN Women toimii vahvasti naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja varmistaa, että tasa-arvonäkökulma otetaan huomioon myös kriisiä koskevassa päätöksenteossa. Järjestön kautta tavoitetaan myös kaikkeen haavoittuvimpiin ryhmiin kuuluvia naisia, kuten vailla oikeuksia perheissä työskentelevät kotiapulaiset, pakolaiset ja vammaiset naiset. Järjestö on laatinut tasa-arvonäkökulman huomioivan COVID-19 -toimenpidelistan päätöksentekijöiden avuksi.   

Naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistäminen on Suomen ulkopolitiikan kärkitavoitteita. Suomi toimii vuonna 2020 UN Womenin johtokunnan puheenjohtajana.
 

Lisää aiheesta: Suomen ja kuuden muun Euroopan maan kehitysministerit korostavat globaalin, YK-johtoisen yhteistyön tärkeyttä kriisitilanteessa. Kannanotto julkaistiin kiirastorstaina The Daily Telegraph –sanomalehdessä.