Nepalin Kaukolännen vesihankkeessa sopeudutaan koronaan

Puhdas vesi ja käsihygienia ovat keskeisiä koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä. Suomen ja EU:n tukema Kaukolännen vesivarainhoitohanke parantaa veden ja sanitaation saatavuutta Nepalin syrjäseuduilla – pandemiankin keskellä.

Yksi Suomen kehitysyhteistyön tärkeimmistä tavoitteista Nepalissa on parantaa puhtaan juomaveden ja sanitaation saatavuutta. Suomen tuki kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, kun vesihuollossa huomioidaan erityisesti naisten, lasten ja vammaisten tarpeet.

Puhtaan veden saatavuus parantaa kyläläisten terveyttä, ruokaturvaa ja toimeentuloa. Yli 350 000 nepalilaista hyötyy Suomen ja EU:n tukemasta Kaukolännen vesivarainhoitohankkeesta. Kuva: Pertti Anttinen/UM.

Tavoitteena vesihuollon itsenäinen rakentaminen ja ylläpitäminen

Suomen ja EU:n tukema Kaukolännen vesivarainhoitohanke suuntautuu Nepalin syrjäseuduille, jossa vesihuollon ja sanitaation kattavuudessa on eniten puutteita ja muita avunantajia on alueella vähän.

Parhaillaan meneillään olevassa hankkeen kolmannessa vaiheessa on tavoitteena parantaa vesihuollon ja sanitaation kattavuutta sekä elinkeinoja kymmenessä Nepalin piirikunnassa.

Vesihuollon ja sanitaation kattavuuden parantamisen lisäksi hanke keskittyy vedenkäytön suunnittelun kehittämiseen. Tavoite on, että kunnat ja kyläyhteisöt pystyvät hankkeen päätyttyä rakentamaan ja ylläpitämään vesihuoltoaan itsenäisesti.

Vesihuollon paranemisella on monia positiivisia vaikutuksia kyläläisten elämälle. Kyläläiset kasvattavat ja kastelevat veden avulla kotipuutarhojaan. Lisäksi osa viljelytuotteista menee myyntiin, jolloin myös kyläläisten toimeentulo kohenee. Kaiken kaikkiaan vedensaanti on edellytys piirikuntien asukkaiden paremmalle ruokaturvalle ja ravitsemukselle.

Arvio on, että yli 350 000 nepalilaista hyötyy hankkeesta.

Suomi tukee Kaukolännen vesivarainhoitohankkeen kolmatta vaihetta 15 miljoonalla eurolla vuosina 2016–2022. Myös Euroopan unioni on hankkeessa mukana tukemalla sitä 20 miljoonalla eurolla vuosina 2016–2022.

Hankeen nykyisessä vaiheessa on jo saatu aikaiseksi parempi vesihuolto 189 000 ihmiselle sekä kotipuutarhat 212 000 ihmiselle ja kastelujärjestelmät 27 000 ihmiselle.

Kaukolännen vesivarainhoitohankkeessa on jo saatu aikaiseksi parempi vesihuolto 189 000 ihmiselle. Tuki suunnataan Nepalin syrjäseuduille, jossa vesihuollon kattavuudessa on eniten puutteita. Kuva: Tuukka Ervasti/UM.

”Koronaan sopeutumiseen on jouduttu miettimään luovia ratkaisuja”

Kaukolännen vesivarainhoitohankkeessa on jouduttu sopeutumaan koronaviruspandemian aiheuttamaan poikkeukselliseen tilanteeseen. Hankkeessa on esimerkiksi lisätty hygieniatuotteiden – kuten saippuan ja käsidesin – jakamista ja myös tiedotusta on tehostettu radiomainosten avulla.

”Rakennustyöt hankkeessa ovat jatkuneet maassa vallinneesta rajoitetusta ulkona liikkumisesta huolimatta. Vesihuollon rakentamista on jatkettu turvavälit ja käsienpesun huomioiden ja kasvosuojuksia käyttäen. Tämän lisäksi on jouduttu miettimään luovia ratkaisuja esimerkiksi julkisiin tilintarkastuksiin liittyen”, kertoo ulkoministeriön Nepal-tarkastaja Sara Alanen.

Sääntöjen mukaan rakennustöissä järjestetään julkiset kuulemiset, joissa on läsnäolopakko. Nyt tällaisia kokoontumisia ei ole kuitenkaan voitu järjestää. Sen sijaan tilintarkastustiedot on jätetty esille julkiseen paikkaan, jossa kaikki asianomaiset ovat vuorollaan käyneet allekirjoittamassa nähneensä laskelmat. Lukutaidottomia varten paikalla on myös henkilö selittämässä lukuja auki.

Korona-aikana puhdas vesi ja sanitaatio ovat tärkeämpiä kuin koskaan

Puhtaan veden ja sanitaation saatavuus ovat perusedellytyksiä ihmisarvoiselle elämälle, eikä niiden tarve ole vähentynyt koronaviruspandemian myötä – päinvastoin.

Puhtaan veden saatavuus ja hygienia, yhdessä fyysisten välimatkojen pitämisen kanssa, ovat keskeisiä koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä.

Vesiosaaminen on Suomessa korkealla tasolla ja vesi on sen vuoksi tärkeässä roolissa Suomen kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyön hankkeissa. Koronaviruspandemian myötä Suomen vesiosaamiselle on entistä suurempi tarve.

Lupaavia tuloksia tuottanut Suomen ja EU:n tukema Kaukolännen vesivarainhoitohanke on korona-aikana erityisen tärkeä ja ajankohtainen projekti.

Maisa Borg

Kirjoittaja työskenteli ulkoministeriön viestinnässä tiedottajana.