Luottolaitosten toimitettava UM:lle tietoja tiettyjen venäläisten ja valkovenäläisten asiakkaidensa talletuksista

Luottolaitosten on toimitettava ulkoministeriölle tiedot tiettyjen venäläisten ja valkovenäläisten asiakkaidensa yli 100 000 euron suuruisista talletuksista.

Raportoinnissa tulee käyttää oheista taulukkoa. EBA on laatinut ohjeistuksen raportointia varten. Raportit tulee toimittaa ulkoministeriön pakotetiimille sähköpostitse käyttäen UM:n turvapostia https://turvaviesti.gov.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.) viimeistään 27. toukokuuta 2023.

Velvollisuus perustuu Euroopan neuvoston asetuksen N:o 833/2014 5 g artiklan 1 kohtaan, joka velvoittaa luottolaitokset toimittamaan kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai komissiolle viimeistään 27.5. luettelon yli 100 000 euron suuruisista talletuksista artiklassa täsmennettyjen venäläisten asiakkaidensa osalta. Suomessa toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö.

Euroopan neuvoston asetuksen N:o 765/2006 1 z artikla asettaa samanlaiset velvoitteet ko. artiklassa täsmennetyille valkovenäläisille asiakkaille.

Lue lisää pakotteista: