Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön 22,5 miljoonan euron lisärahoitus osana hallitusohjelman toimeenpanoa

Ulkoministeriö on kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin päätöksellä myöntänyt vuosille 2020–2021 yhteensä 22,5 miljoonaa euroa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöohjelmille Afrikassa.

”Hallituksen sitoumus nostaa kansalaisjärjestöjen toteuttaman kehitysyhteistyön rahoitusta on tärkeä”, sanoo ministeri Skinnari. ”Nyt myönnetty rahoitus on suunnattu Afrikkaan. Se huomioi ilmastonmuutoksen, vähemmistöjen oikeudet, sukupuolten välisen tasa-arvon ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen. Nämä ovat hyvin ajankohtaisia teemoja, joiden edistämiseen nimenomaan kansalaisjärjestöt pystyvät vaikuttamaan.”

Tällä hakukierroksella lisärahoitusta saa 17 suomalaista kansalaisjärjestöä: Crisis Management Initiative (CMI), Fida International, Fingo, Kirkon Ulkomaanapu (KUA), Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Reilu kauppa, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (SASK), Suomen Lähetysseura, Suomen Punainen Risti, Suomen World Vision, Taksvärkki, Vammaiskumppanuus, WWF Suomi, Abilis, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS ja Siemenpuu. Kaikki järjestöt ovat ulkoministeriön ohjelmatukea saavia kumppaneita. Myönnetyllä lisärahoituksella vahvistetaan niiden nykyisiä kehitysyhteistyöohjelmia Afrikassa.

Järjestöt hakivat lisärahoitusta erityisesti työhön vähiten kehittyneissä maissa. Järjestöjen työssä painottuvat Itä-Afrikan maat, etenkin Etiopia, Uganda, Kenia ja Somalia. Ihmisoikeusperustaisuus on vahvasti työssä läsnä. Ohjelmissa nousevat esiin seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet ja -palvelut, vammaisten henkilöiden oikeudet ja haavoittuvassa asemassa olevat väestöryhmät. Järjestöt kehittävät myös säällistä työtä, toimeentulomahdollisuuksia, ammattikoulutusta, opetusta ja peruspalveluita. Ulkoministeriön tukemat järjestöjen ohjelmat toteutetaan yhteistyössä paikallisten kansalaisjärjestöjen ja muiden paikallisten kumppaneiden kanssa.

”Kansalaisjärjestöjen työhön tulee panostaa. Järjestöt ovat eturintamassa puolustamassa kansalaisyhteiskunnan tilaa ja edistämässä toimivia yhteiskuntia sekä ihmisoikeuksia. Ulkoministeriölle järjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita”, painottaa ministeri Skinnari.

Ohjelmatuki on ulkoministeriön pääasiallinen valtionavustusmuoto suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle. Ulkoministeriöllä on myös muita valtionavustuksia kansalaisjärjestöille.

 

Lisätietoja:

Kirsi Airio, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin eritysavustaja, puh. +358 50 574 1729

Riina-Riikka Heikka, yksikön päällikkö, kehityspoliittisen osaston kansalaisyhteiskuntayksikkö, puh. +358 295 350 204

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.