Innovaatiokeskukset tuovat opetusteknologian osaksi kehittyvien maiden opetusta

YK:n lastenjärjestö Unicefin pääjohtaja Catherine Russell perehtyi Suomen-vierailullaan Unicefin oppimisen ja innovatiivisen rahoituksen keskusten toimintaan. Innovaatiokeskukset aloittivat toimintansa alkuvuodesta Helsingissä.

Catherine Russell ja Ville Skinnari keskustelivat sidosryhmien kanssa, miten oppimisteknologiat voisivat edesauttaa laadukasta koulutusta kehittyvissä maissa. Kuva: UM/Konsta Partanen

Ulkoministeriön, Unicefin ja suomalaisten koulutusalan toimijoiden ja yritysten yhteisessä pyöreän pöydän keskustelussa pohdittiin, miten suomalaisia teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita voidaan hyödyntää koulutuksessa ja Unicefin työssä globaalisti.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin isännöimässä keskustelussa olivat mukana muun muassa Opetusministeriö, Opetushallitus, Helsingin kaupunki, Nokia, Fingo, Finnfund ja opetusteknologiayritys Eduten.

Yhä useampi pääsee kouluun mutta ei opi perustaitoja


Unicefin pääjohtaja Catherine Russellin mukaan lähes kaikki maailman lapset aloittavat koulun, mutta yli 600 miljoonaa lasta ei opi koulussa edes perustaitoja. Russell korosti puheenvuorossaan, että oppiminen tulee nähdä investointina tulevaisuuteen, eikä pelkkänä kulueränä. 

Uusien oppimisteknologioiden ja -ratkaisujen saatavuus on maailmanlaajuisesti erittäin epätasa-arvoisesti jakautunut. Kehittyvien maiden opetussektoreilla tarvitaan tukea, jotta opetusteknologia saadaan nivottua onnistuneesti osaksi paikallista opetusta.

Suomessa toimivissa innovaatiokeskuksissa on mukana toimijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Oppimiskeskus välittää digitaalisen oppimisen ratkaisuja Unicefin ohjelmamaiden käyttöön ja tekee mm. matematiikan opettamisen kehittämiseen liittyvää yhteistyötä Eduten-yrityksen kanssa. Myös Opetushallituksen opetusalan osaamiskeskuksen kanssa suunnitellaan kumppanuutta.

Innovatiivisen rahoituksen keskus keskittyy vaikuttamiseen rahoitusmarkkinoilla, jotta investointeja voidaan käyttää lasten oikeuksien edistämiseen. Keskus voi esimerkiksi kehittää rahastoja niin institutionaalisten kuin yksityisten sijoittajien kanssa sekä kehittää uusia varainkeruun tapoja.  Keskuksen asiantuntemus tukee myös Unicefin opetusalan työtä.

Suomi ja Unicef ovat edistäneet innovaatio-yhteistyötä jo usean vuoden ajan. Suomen yleistuki Unicefille oli viime vuonna 7 miljoonaa euroa. Tuesta 1,5 miljoonaa meni innovaatiorahastoille.