Ihmisoikeusneuvottelukunta aloittaa työnsä

Valtioneuvosto on uudelleen asettanut 8. huhtikuuta ulkoministeriön yhteydessä toimivan kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan. Sen tehtävänä on seurata kansainvälisiä ihmisoikeuskysymyksiä ja antaa lausuntoja niihin liittyvistä periaatteellisista kysymyksistä.

Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu kaikkien eduskuntaryhmien edustajista sekä ihmisoikeustyötä tekevien kansalaisjärjestöjen edustajista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Eva Biaudet

Hallitusohjelman mukaisesti hallituskauden aikana tullaan valmistelemaan valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko ja Suomi pyrkii YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi vuosille 2022-2024.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Tarja Kangaskorte, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, puh. 0295 350 292.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi