EU on asettanut uusia pakotteita Venäjälle ja Valko-Venäjälle

Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät pakotteet keskiviikkona 9. maaliskuuta.

Euroopan unioni reagoi Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen asettamalla sille yhdessä läheisten kumppaneiden kanssa uusia pakotteita. Keskiviikkona 9. maaliskuuta hyväksytyt pakoteet täydentävät aiemmin hyväksyttyä EU-pakotteiden pakettia Venäjän toimintaa vastaan.

Päätöksellä laajennettiin niiden henkilöiden listaa, joihin kohdistetaan pakotteita, jotka liittyvät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviin tai uhkaaviin toimiin. Kyse on varojen jäädytyksistä sekä matkustus- ja kauttakulkurajoituksista.  Nyt pakotelistalle lisätyt henkilöt ovat Venäjän hallitusta tukevien suuryritysten ja rahoituslaitosten johtajia, poliittisia päätöksentekijöitä sekä media- ja informaatiovaikuttajia. Listatut henkilöt tukevat Venäjän federaation hallitusta ja hyötyvät siitä, sekä muodostavat sille merkittävän tulonlähteen.

Sektorikohtaisia talouspakotteita laajennettiin meriliikennesektorilla asettamalla vientikielto radio- ja navigointiteknologialle ja näihin liittyville palveluille, sekä rahoitussektorilla rinnastamalla kryptovaluutat jo kiellettyyn toimintaan.

Valko-Venäjän aluetta on käytetty Ukrainaa vastaan kohdistuneeseen hyökkäykseen, minkä vuoksi Valko-Venäjä katsotaan osalliseksi hyökkäystekoon. Aiemmin Venäjään kohdistettuja rahoitusalan pakotteita laajennettiin koskemaan myös Valko-Venäjää. Näin Venäjä ei myöskään pääse kiertämään pakotteita Valko-Venäjän kautta.

Henkilöpakotteet ja meriliikennesektori liittyvät EU:n Venäjään kohdistamiin pakotteisiin ja rahoitussektori koskee EU:n Valko-Venäjään kohdistamia pakotteita.

Henkilöpakotteet

Meriliikennesektori

Rahoitussektori

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi, (pakotteet), puh. 0295 350 826 tai lähetystöneuvos Teemu Sepponen (vientivalvonta), puh. 0295 351 045

 

Kaikki uutiset aiheesta: Venäjän hyökkäys Ukrainaan