EU on asettanut uusia mittavia pakotteita Venäjän toiminnan johdosta

Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät pakotteet perjantaina 25. helmikuuta ja ne ovat tulleet voimaan.

Venäjä aloitti 24. helmikuuta täysimittaisen sotilaallisen hyökkäyksen useasta eri suunnasta Ukrainaa vastaan. Venäjän toiminta rikkoo YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä oikeutta. Euroopan unioni reagoi Venäjän hyökkäykseen nopealla aikataululla asettamalla sille yhdessä läheisten kumppaneiden kanssa laajoja ja vakavia seurauksia aiheuttavia pakotteita, samalla täydentäen 23. helmikuuta hyväksymiään päätöksiä Venäjän toiminnan vastaisista EU-pakotteista.

Henkilöpakotteita laajennettiin merkittävästi, ja ne koskevat sekä venäläisiä että valkovenäläisiä henkilöitä. Kyse on varojen jäädytyksistä sekä matkustus- ja kauttakulkurajoituksista.  Nyt pakotelistalle lisättyjen joukossa on Venäjän kansallisen turvallisuusneuvoston ja duuman jäseniä sekä Valko-Venäjän asevoimien edustajia. Pakotelistalle lisättiin myös presidentti Putin ja ulkoministeri Lavrov, joita koskee varojen jäädytys. Valko-Venäjä katsotaan osalliseksi, koska sen aluetta on käytetty Ukrainaa vastaan kohdistuneeseen hyökkäykseen.

Henkilöpakotteiden kriteerejä myös muutettiin niin, että pakotteet voidaan kohdistaa henkilöihin, jotka ovat tukeneet Venäjän hallituksen toimintaa tai hyötyneet siitä. Euroopan unionin jäsenmaat ovat valmiita keskustelemaan lisäpakotteista.

EU asetti myös uusia sektorikohtaisia talouspakotteita, joilla on ankarat ja välittömät taloudelliset vaikutukset Venäjään. Rahoitussektorilla pakotteita laajennettiin koskemaan uusia rahoituslaitoksia, Venäjän valtio-omisteisia yrityksiä ja rahoitusvirtoja Venäjältä Euroopan unioniin. Energiasektorilla asetettiin vientikielto tietyille öljynjalostukseen käytettäville tuotteille ja teknologioille. Liikennesektorin pakotteilla asetettiin vientikielto lentokoneille sekä niiden varaosille. Vientilupaa vaativien kaksikäyttötuotteiden listaa laajennettiin ja asetettiin uusia vientikieltoja.

EU:n Venäjään kohdistamat pakotesäädökset

Sektoripakotejärjestelmä – pakotejärjestelmän laajentaminen

Henkilöpakotejärjestelmä – pakotelistausperusteiden laajentaminen

Henkilöpakotejärjestelmä – uudet pakotelistaukset 

Lisätietoja:

osastopäällikkö Ilkka-Pekka Similä (talouspakotteet) p. 050 336 3856,

osastopäällikkö Marja Liivala (henkilöpakotteet) p. 050 401 6135

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi