EU laajentaa pakotteitaan vastauksena Venäjän jatkuvaan hyökkäyssotaan

Euroopan unioni on julkaissut 16. joulukuuta 2022 uusia rajoittavia toimenpiteitä, joilla laajennetaan vienti- ja tuontikieltoja. Yhdeksännessä pakotepaketissa kielletään investoiminen Venäjän kaivosteollisuuteen ja laajennetaan EU-kansalaisiin kohdistettua kieltoa toimia Venäjän valtionyhtiöiden hallituksessa. Pakotteilla helpotetaan EU-maiden yritysten poistumista Venäjältä.

EU laajentaa pakotteitaan vastauksena Venäjän jatkuviin hyökkäyksiin Ukrainan siviilikohteita ja kriittistä infrastruktuuria vastaan. Yhdeksännessä pakotepaketissa laajennetaan henkilö- ja yhteisölistauksia, jotka koskevat Venäjän asevoimia ja niitä tukevia tahoja sekä muun muassa Venäjän duumassa toimivia poliittisia puolueita.

Vientikiellon piiriin lisätään Venäjän sotakoneistoa ja teollista kapasiteettia tukevia yrityksiä ja teknologiaa. Laajennetut kiellot koskevat kemiallisia ja biologisia laitteistoja, moottoreita, generaattoreita, sekä elektroniikkaa ja tietotekniikkaa. Pakotteilla kielletään mainonta-, markkinatutkimus- ja mielipidemittauspalveluiden tarjoaminen sekä tuotetestaus- ja teknisten tarkastuspalveluiden tarjoaminen.

Venäjän energiasektoria koskeva investointikielto ulotetaan kattamaan myös kaivosteollisuus. Soveltamiskiellon ulkopuolelle jätetään kuitenkin muutamia EU-maille tärkeitä raaka-aineita, kuten alumiini, koboltti, rautamalmi, nikkeli.

Pakotteilla laajennetaan EU-kansalaisiin kohdistuvaa kieltoa toimia tiettyjen valtionyhtiöiden hallituksissa. Kielto koskee nyt kaikkia julkisomisteisten yhtiöiden ja niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhtiöiden hallintoelimiä Venäjällä. Ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksikön on mahdollista myöntää toimintaan poikkeuslupa tietyin asetuksessa mainituin perustein.  

Pakotteilla helpotetaan yritysten vetäytymistä Venäjältä. Ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksikkö voi myöntää poikkeusluvan yrityksen pakotteiden alaisten tuotteiden myyntiin Venäjällä yrityksen poistuessa Venäjän markkinoilta.

Energian huoltovarmuuden takaamiseksi EU:ssa nesteytetyn maakaasun (LNG) varastoinnissa käytettävän kaasukonsentraatin tuonti Venäjältä sallitaan. Kaasukonsentraatin ostoista, tuonnista tai siirroista on raportoitava kahden viikon kuluessa ulkoministeriön vientivalvontayksikölle.

Aiemmin asetetun metanolin tuontikiellon soveltamista lykätään kuudella kuukaudella kyseisen raaka-aineen saannin turvaamiseksi.

Ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä

Ns. sektoripakotejärjestelmä

Lisätietoja:

  • Lähetystöneuvos Pia Sarivaara (pakotteet), puh. 0295 350 660
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi