Asiakirjojen hyväksyminen yksinkertaistuu EU-maissa

Yleisten asiakirjojen esittämistä koskevaa EU:n asetusta aletaan soveltaa 16. helmikuuta 2019. Uudistus vähentää esimerkiksi avioliitto- ja syntymätodistusten hyväksymiseen liittyviä muodollisuuksia ja kustannuksia.

Nainen tekee muistiinpanoja kynällä dokumenttiin.
Monikieliset vakiolomakkeet vähentävät käännösten tarvetta EU-alueella. Kuva: oikeusministeriö

Uudistus merkitsee, että EU-maiden viranomaiset eivät enää jatkossa edellytä niin sanotun apostille-todistuksen esittämistä tiettyjen yleisten asiakirjojen yhteydessä, kun kyse on toisen EU-maan viranomaisen antamasta asiakirjasta. Apostille-todistuksella osoitetaan asiakirjan aitous.

Asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin asiakirjoihin, joilla vahvistetaan muun muassa syntymä, kuolema, nimi, avioliitto, rekisteröity parisuhde, vanhemmuus, adoptio, asuinpaikka tai kansalaisuus. Soveltamisalaan kuuluu myös sellainen rikosrekisteriote, jonka mukaan henkilöllä ei ole merkintöjä rikosrekisterissä. Myös ennen uudistusta hankitut asiakirjat on jatkossa hyväksyttävä ilman muodollisuuksia.

Jäsenmaat ottavat lisäksi käyttöön monikieliset vakiolomakkeet, jotka vähentävät tarvetta käännöksiin. Suomessa maistraatti liittää pyynnöstä vakiolomakkeen väestötietojärjestelmästä annettavaan otteeseen ja oikeusrekisterikeskus rikosrekisteriotteeseen.

Jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa on keskusviranomainen, joka voi tarvittaessa vastata toisen jäsenvaltion tietopyyntöön asiakirjan aitouden varmistamiseksi. Suomessa keskusviranomaisena on Väestörekisterikeskus.

Oikeusministeriön tiedote(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) 12.2.2019

Tässä palvelussa myös