--- Valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2008)

Valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2008)

OP-CESCR

Valinnainen pöytäkirja mahdollistaa yksilövalitusten tekemisen taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle, jos henkilö tai henkilöryhmä katsoo sopimusvaltion loukanneen heidän yleissopimuksella tunnustettuja oikeuksiaan.

Lisäksi pöytäkirjan mukaan komitealla on mahdollisuus tutkintamenettelyyn. Komitea voi tutkia tietoja, joiden mukaan sopimusvaltion toimesta näyttäisi tapahtuneen yleissopimuksen mukaisten oikeuksien vakavia tai järjestelmällisiä loukkauksia.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 30.4.2014. Sopimus Finlexissä: SopS 16–17/2014.

Muualla verkossa

Ajankohtaista aiheesta