Viisumin tarve ja Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat

Schengen-valtiot ovat yhteisesti päättäneet ulkovaltojen kansalaisten liikkumisesta alueellaan ja minkä valtioiden kansalaisilta vaaditaan viisumi. Lisäksi kukin Schengen-valtio on päättänyt, mitkä matkustusasiakirjat kunkin valtion kansalaiselta hyväksytään maahan saavuttaessa.

Muiden Schengen-valtioiden hyväksymät matkustusasiakirjat voit tarkistaa Euroopan komission verkkosivulta: 
Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (Euroopan komissio, englanniksi).

Ulkomaalaisen viisumitarpeen sekä Suomen hyväksymät muiden maiden passit ja muut matkustusasiakirjat voit tarkistaa alla olevasta listasta.

Venäjä: matkustusasiakirjat Suomeen

(voimassa kunnes toisin ilmoitetaan)

Viisumia edellytetään

  • Viisumia edellytetään Schengen-alueelle ja Suomeen

Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat

  • Tavallinen passi (*, **, ***)
  • Diplomaattipassi 
  • Virkapassi (Official duty passport)
  • Pakolaisten matkustusasiakirja (1951 Geneven yleissopimus)
  • Merimiespassi / Seaman's book (palveluksessa olevalle)

(*) 31 toukokuuta 2023 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2023/1061 mukaisesti Venäjän federaation matkustusasiakirjoja ei hyväksytä, jos ne on myönnetty seuraavilla alueilla tai niiden asukkaille: Krimin autonominen tasavalta 18.3.2014 jälkeen, Donetskin alue 24.4.2019 jälkeen, Luhanskin alue 24.4.2019 jälkeen, Hersonin alue 25.5.2022 jälkeen, Zaporižžjan alue 25.5.2022 jälkeen, Harkovan alue 1.8.2022 jälkeen, Abhasia 26.8.2008 jälkeen ja Etelä-Ossetia 25.8.2008 jälkeen.

(**) Venäjän maahanmuuttoviraston (Venäjän Federal Migration Service, FMS) passitoimistojen 18.3.2014 jälkeen Venäjän laittomasti haltuun ottaman  Krimin tai Sevastopolin asukkaille myöntämiä passeja (niitä, joiden viisinumeroinen  FMS-toimiston tunnistenumero alkaa numeroilla 90, 91 tai 92) ei hyväksytä, ellei passinhaltija ole ollut Venäjän kansalainen ennen alueliitosta. Myöskään niitä passeja ei hyväksytä, jotka ovat myöntäneet Venäjän edustustot Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa. Nämä itsenäisiksi julistautuneet separatistialueet kuuluvat kansainvälisen oikeuden mukaan Georgiaan.

(***) Suomi ei hyväksy niitä passeja, jotka on myönnetty 24.4.2019 jälkeen Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueen asukkaille, jotka asuvat hallituksen hallinnoiman alueen ulkopuolella, mikäli passinhaltija ei ole ollut Venäjän kansalainen ennen mainittua päivämäärää.

Viisumihelpotussopimus

Viisumihelpotussopimus (Euroopan unionin virallinen lehti L 54/ 25.2.2022; sopimuksen soveltamisen osittainen keskeyttäminen)

Neuvoston päätös (EU) 2022/333, annettu 25 päivänä helmikuuta 2022(Linkki toiselle web-sivustolle.), Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen sopimuksen soveltamisen osittaisesta keskeyttämisestä

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (Euroopan unionin virallinen lehti 17.5.2007 L 129/27)

Sopimus Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tuli voimaan 1.6.2007.

 
 

Tämän sivun sisällöstä vastaa