Embassy of the Republic of Peru, Helsinki

Embassy of the Republic of Peru, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 9 759 9400

Faksi

  • +358 9 759 940 40

Sähköpostiosoite

  • secretary@embassyofperu.fi

Käyntiosoite

Lönnrotinkatu 7 B 11
00120
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

28 July Proclamation of Independence (1821)

Consular Section

Puhelin

  • +358 9 759 940 13

Sähköpostiosoite

  • consular@embassyofperu.fi

Henkilöstö

H.E. Mr Thierry Roca-Rey Deladrier
Suurlähettiläs
Helsinki
Mr Luis Pablo Salamanca Castro
Ministerineuvos
Helsinki
  • Mrs Angela Katerina Fernández Campos
Mr Arnold Jose Farro Fernandez
III lähetystösihteeri
Helsinki