Embassy of the United Mexican States, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 9 586 0430

Sähköpostiosoite

  • publicofin@sre.gob.mx

Käyntiosoite

Simonkatu 12 A 12
00100
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

16 September Anniversary of the Independence (1810)

Consular Section

Puhelin

  • 586 043 23

Sähköpostiosoite

  • consularfinlandia@sre.gob.mx

Käyntiosoite

Simonkatu 12 A 10b
00100
HELSINKI
FINLAND


Henkilöstö

H.E. Mr Enrique Rojo-Stein
Suurlähettiläs
Helsinki
Mr Estanislao Sanchez Rodriguez
Edustuston päällikön sijainen
Helsinki
  • Mrs Daniela Rivas Cuevas
Mr Jose Enrique Hernandez Fuentes
Avustaja
Helsinki
Ms Gloria Palmira Gomez Contreras
Avustaja
Helsinki