Embassy of Malaysia, Helsinki

Embassy of Malaysia, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 10 320 2030

Sähköpostiosoite

  • chancery@malaysianembassy.fi
  • mwhelsinki@kln.gov.my

Käyntiosoite

Aleksanterinkatu 17, 3rd Floor
00100
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

31 August (1957)

Henkilöstö

H.E. Mr John K Samuel
Suurlähettiläs
Helsinki
  • Mrs Karen George Abraham
Ms Norhalilah Abdul Jalil
Edustuston päällikön sijainen
Helsinki