Embassy of the Republic of Indonesia, Helsinki

Embassy of the Republic of Indonesia, Helsinki

Chancery

Faksi

  • +358 9 458 2882

Puhelin

  • +358 9 477 0370

Sähköpostiosoite

  • info@indonesian-embassy.fi
  • helsinki.kbri@kemlu.go.id

Käyntiosoite

Kuusisaarentie 3
00340
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

17 August Proclamation of Independence (1945)

Henkilökunta

H.E. Mrs Wiwiek Setyawati Firman
Suurlähettiläs
Helsinki
Mr Patrick Suryagunawan Hasjim
Ministerineuvos
Helsinki
  • Mrs Dinar Ambar Sari Hasjim
Mr Widya Airlangga
I suurlähetystösihteeri
Helsinki
  • Mrs Diah Rukmini Indriputri
Ms Niken Hardiani
I lähetystösihteeri
Helsinki
Mrs Erly Wijayani
I lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mr Irwin Yustiansyah
Mrs Shiela Riezqia
III lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mr Trian Angga Pradipta
Ms Herliany Yuswanita
Avustaja
Helsinki