Embassy of the Republic of Indonesia, Helsinki

Embassy of the Republic of Indonesia, Helsinki

Chancery

Faksi

  • +358 9 458 2882

Puhelin

  • +358 9 477 0370

Sähköpostiosoite

  • info@indonesian-embassy.fi
  • helsinki.kbri@kemlu.go.id

Käyntiosoite

KOY Helsingin Building 5th Floor
Porkkalankatu 22
00180
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

17 August Proclamation of Independence (1945)

Henkilökunta

H.E. Mrs Wiwiek Setyawati Firman
Suurlähettiläs
Helsinki
Mr Patrick Suryagunawan Hasjim
Ministerineuvos
Helsinki
  • Mrs Dinar Ambar Sari Hasjim
Ms Niken Hardiani
I lähetystösihteeri
Helsinki
Mrs Erly Wijayani
I lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mr Irwin Yustiansyah
Mrs Shiela Riezqia
III lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mr Trian Angga Pradipta
Ms Herliany Yuswanita
Avustaja
Helsinki
Mr Nugo Priano Trinugraha
I lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mrs Imelda Halim