Embassy of the Republic of India, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 9 228 9910

Faksi

  • +358 9 622 1208

Sähköpostiosoite

  • hoc.helsinki@mea.gov.in

Käyntiosoite

Kulosaarentie 32
00570
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

26 January Proclamation of the Republic (1950)

Visa and Passport Issues

Sähköpostiosoite

  • cons.helsinki@mea.gov.in
  • visacons.helsinki@mea.gov.in

Commercial Wing

Sähköpostiosoite

  • comm.helsinki@mea.gov.in

Henkilöstö

H.E. Mr Raveesh Kumar
Suurlähettiläs
Helsinki
  • Mrs Ranjana Raveesh
Mr Ganesan Thiruvaiyaru Venkataraman
I lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mrs Usha Balasubramanian
Group Captain Amit Kumar Budhwar
Sotilasasiamies
Stockholm
Mr Sanjeev Sachdeva
Avustaja
Helsinki
  • Mrs Ruchi Bhanot Sachdeva