Embassy of the Republic of Namibia, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 10 850 9700

Faksi

  • +358 10 108 509 780

Sähköpostiosoite

  • info@namembassy.fi

Käyntiosoite

Unioninkatu 18
00130
HELSINKI
FINLAND


Henkilöstö

H.E. Mr Charles Bernardt Josob
Suurlähettiläs
Helsinki
  • Mrs Rolynne Roselea Josob
Mr Cleophas Pohamba Hakweenda
I lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mrs Helena Megameno Nailonga Hakweenda
Mr Elton George Schroeder
II lähetystösihteeri
Helsinki
Mrs Maria Volga Povanhu
III lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mr Jeremia Ningeni Amunyela
Mrs Audrey Owoses
III lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mr Sebastian Owoseb