Embassy of the Republic of Namibia, Helsinki

Embassy of the Republic of Namibia, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 10 850 9700

Faksi

  • +358 10 108 509 780

Sähköpostiosoite

  • info@namembassy.fi

Käyntiosoite

Unioninkatu 18
00130
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

21 March Independence Day (1990)

Henkilöstö

H.E. Mr Charles Bernardt Josob
Suurlähettiläs
Helsinki
Ms Martha Nakawa
I lähetystösihteeri
Helsinki
Ms Jacobine Ndalikokule
I lähetystösihteeri
Helsinki
Mrs Audrey Owoses
III lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mr Sebastian Owoseb