Ulkoministeriö myönsi poikkeusluvan Kotkan satamaan pysäytetylle venäläiselle lannoitekuljetukselle

Ulosottolaitos takavarikoi väliaikaistoimin 9. maaliskuuta Kotkan satamassa alukseen lastatut lannoitteet, joiden epäiltiin olevan pakotelistatun henkilön määräysvallassa. Viranomaisyhteistyössä tehdyn selvityksen perusteella vahvistui Suomen kautta kuljetettavien lannoitteiden yhteys pakotelistattuun henkilöön.

EU:n pakotesäädökset eivät estä lannoitteiden tuontia Venäjältä Euroopan unioniin tai kauttakulkua unionin läpi. Toisin sanoen lannoitteiden tuonnille tai kauttakululle ei ole asetettu rajoituksia (poislukien potaska). EU:n Venäjään kohdistamien henkilöpakotteiden mukaisesti pakotelistatun tahon omistuksessa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit tulee kuitenkin jäsenmaassa jäädyttää. Jos kyse on lannoitteista, ne voidaan poikkeusluvalla vapauttaa jäädytyksestä ja siten sallia kauttakulku unionin läpi. Poikkeuslupa voidaan myöntää, jos vienti tapahtuu kolmanteen maahan globaalin ruokaturvan edistämiseksi. Tällä perusteella myös Kotkan satamaan pysäytetyt lannoitteet voivat poikkeusluvalla jatkaa matkaansa.

Ulkoministeriö pitää tärkeänä, että lannoitteiden vienti erityisesti kehittyviin maihin globaalin ruokaturvan varmistamiseksi on mahdollisimman vapaata. Pakotelistattujen tahojen omistuksessa olevien lannoitteiden vienti tässä tarkoituksessa sallitaan poikkeusluvalla nopeasti ja joustavasti.

Ulkoministeriö vastaanotti lannoitteiden ostajan poikkeuslupahakemuksen 19. maaliskuuta. Ministeriö myönsi poikkeusluvan 22. maaliskuuta. Myönnetyn luvan edellytyksenä on, että lannoitteet menevät kolmanteen maahan ruokaturvan edistämiseksi. Tämä on pyritty varmistamaan poikkeuslupaan sisällytetyillä erityisehdoilla, jotka liittyvät tuotteiden määränpään vahvistamiseen.

Ulkoministeriö on lupahakemusta käsitellessään konsultoinut Euroopan komissiota EU:n pakotesäädösten edellyttämällä tavalla.

Ulkoministeriö arvioi, että lannoitelastissa oleva alus voi lähteä Kotkan satamasta lähipäivinä ja viimeistään viikon kuluessa. Lähdön ajankohta riippuu lannoitteiden ostajalta edellytettyjen toimien nopeudesta.

Lisätietoja

  • Pia Sarivaara, pakotetiimin tiiminvetäjä, kansainvälisen oikeuden yksikkö, ulkoministeriön oikeuspalvelu
  • puh. 0295 350 660, pia.sarivaara@formin.fi