Kehityspoliittinen toimikunta asetettu – uusi asema, uudistettu kokoonpano

Tämän hallituskauden kehityspoliittinen toimikunta (KPT) on asetettu ja se kokoontui ensimmäiseen täysistuntoonsa 6. helmikuuta. Toimikunnan työn keskeisenä tavoitteena on aktivoida kansallista ja etenkin parlamentaarista keskustelua kehityspolitiikasta. Kaikki eduskuntapuolueet sekä kehityspolitiikan kannalta keskeiset sidosryhmät ovat edustettuina toimikunnassa.

Toimikaudella 2020–2023 toimikunnan työssä korostuvat maailmanlaajuisten sitoumusten kuten YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n ja Pariisin ilmastosopimuksen toteutuminen sekä kehitysyhteistyön ja -politiikan jatkuvuuden sekä kestävää kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden edistäminen.

”Kehityspoliittisella toimikunnalla ja sen edeltäjillä on jo pitkään ollut merkittävä asema eräänlaisena hallituksen kehityspolitiikan kriittisenä ystävänä. KPT seuraa poliittisten linjausten toteutumista, tarjoaa asiantuntevia neuvoja ja on mukana kehittämässä yhteiskunnallista keskustelua kansainvälisistä kehityskysymyksistä”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Nykymuotoinen toimikunta on asetettu kullekin hallituskaudelle vuodesta 2003 alkaen ja sen ydintehtävä on pysynyt samana. Toimikunta seuraa Suomen hallitusohjelman ja kehityspoliittisen selonteon toteutumista ja antaa neuvoja.

Marraskuussa 2019 valtioneuvosto antoi asetuksen kehityspoliittisesta toimikunnasta. Asetuksella säädetään toimikunnan tarkoituksesta, tehtävistä, toimikaudesta, jäsenistä, sihteeristöstä ja päätöksenteosta. Myös toimikunnan sihteeristö on vakinaistettu ja se toimii ulkoministeriön kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä vastaavan alivaltiosihteerin yhteydessä 1.1.2020 alkaen.

”Marraskuussa annettu asetus tuo toimikunnalle ja sen tehtävälle pysyvyyttä. Tämä vahvistaa osaltaan kehityspolitiikan asemaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskiössä”, ministeri Skinnari sanoo.

Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajana toimii tällä hallituskaudella kansanedustaja Inka Hopsu (vihr).

”KPT on toimintamuotona aika ainutlaatuinen maailmassa. Monipuolinen kokoonpano on mahdollisuus vahvistaa kehityspoliittista keskustelua niin eduskunnassa kuin muuallakin. On ilo ja kunnia saada toimia tämän toimikunnan puheenjohtajana”, sanoo kansanedustaja Hopsu.

”Meillä on aikaisempaa useampi sidosryhmä edustettuna toimikunnassa. Jäsenistön kokoonpanossa on kiinnitetty huomiota erityisesti hallitusohjelman kehityspoliittisiin painopisteisiin, mitä pidän erityisen tärkeänä.”

Lisätietoja

Kehityspoliittisen toimikunnan jäsenet:

Puheenjohtaja

Vihreä liitto
Kansanedustaja Inka Hopsu

Jäsenet ja varajäsenet

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Jäsen: Kansanedustaja Kimmo Kiljunen
Varajäsen: Pääsihteeri Anni Lahtinen

Suomen Keskusta
Jäsen: Kansanedustaja Hilkka Kemppi
Varajäsen: Pirkanmaan Keskustanuorten puheenjohtaja Joonas Soukkio

Vihreä liitto
Varajäsen: Kansanedustaja Atte Harjanne

Vasemmistoliitto
Jäsen: Kansanedustaja Merja Kyllönen
Varajäsen: Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Antero Eerola

Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Jäsen: Kansanedustaja Eva Biaudet
Varajäsen: Kansanedustaja Anders Adlercreutz

Perussuomalaiset
Jäsen: Kansanedustaja Sanna Antikainen
Varajäsen: Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen

Kansallinen Kokoomus
Jäsen: Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen
Varajäsen: Kansanedustaja Ville Kaunisto

Suomen Kristillisdemokraatit
Jäsen: Kansanedustaja Antero Laukkanen
Varajäsen: Kansanedustaja Sari Tanus

Liike Nyt
Jäsen: Kansanedustaja Harry Harkimo
Varajäsen: Pääsihteeri Karoliina Kähönen

Fingo ry
Jäsen: Johtaja Rilli Lappalainen
Varajäsen: Asiantuntija Niina Tenhio

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Jäsen: Asiantuntija Jannika Ranta
Varajäsen: Asiantuntija Tuuli Mäkelä

Suomen Yrittäjät
Jäsen: Kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren
Varajäsen: Verkostopäällikkö Aicha Manai

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Jäsen: Johtaja Juha Ruippo
Varajäsen: Asiantuntija Leena Suojala

Palkansaajakeskusjärjestöt AKAVA ry, SAK ry, STTK ry
Jäsen: Kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, SAK ry
Varajäsen: Järjestöpäällikkö Juska Kivioja STTK ry

UniPID
Jäsen: Yliopistonlehtori Elias Pekkola
Varajäsen: Dosentti Kaisa Korhonen-Kurki

Hallituskauden strategisten painopisteiden mukaisesti:

Naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien vahvistaminen sekä syrjimättömyys
Jäsen: Kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen, Väestöliitto (2020-2021), kehityskoordinaattori Tuomas Tuure, Vammaiskumppanuus (2022-2023)
Varajäsen: Toiminnanjohtaja Marjo Heinonen, Abilis-säätiö (2020-2021), vaikuttamistyön johtaja Karoliina Tikka, Plan International Suomi (2022-2023)

Kestävää talouskasvua ja työtä
Jäsen: Varatoimitusjohtaja Helena Arlander, Finnfund (2020-2021), Program Manager, Head of BEAM Program Christopher Palmgren, Business Finland (2022-2023)
Varajäsen: Viestintäjohtaja Pasi Rajala, Finnfund (2020-2021), Senior Director Virpi Mikkonen, Business Finland (2022-2023)

Koulutus, demokratia ja toimivat yhteiskunnat
Jäsen: Toiminnanjohtaja Anu Juvonen, Demo Finland (2020-2021), toiminnanjohtaja Jouni Hemberg, Kirkon Ulkomaanapu (2022-2023)
Varajäsen: Demokratiatuki- ja dialogiasiantuntija Jussi Kanner, Demo Finland (2020-2021), vaikuttamistyön päällikkö Katri Suomi, Kirkon Ulkomaanapu (2022-2023)

Ilmastonmuutos ja luonnonvarat
Jäsen: Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi (2020-2021), suojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto (2022-2023)
Varajäsen: Ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen, WWF Suomi (2020-2021), suojeluasiantuntija Hanna Aho, Suomen luonnonsuojeluliitto (2022-2023)

Monenkeskinen yhteistyö
Jäsen: Toiminnanjohtaja Helena Laukko, Suomen YK-liitto (2020-2021), toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, Suomen UN Women ry (2022-2023)
Varajäsen: Toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, Suomen UN Women ry (2020-2021), toiminnanjohtaja Helena Laukko, Suomen YK-liitto (2022-2023)

Humanitaarinen apu
Jäsen: Kansainvälisten ohjelmien päällikkö Maria Suoheimo, Suomen Punainen Risti SPR
Varajäsen: Ohjelmapäällikkö Anne Haverinen, Fida International, humanitaarisen avun ja julkisen rahoituksen päällikkö Miikka Niskanen, Suomen World Vision

Lisäksi toimikunnalla on asiantuntijajäseniä kaikista ministeriöistä, valtioneuvoston kansliasta sekä eri sidosryhmistä. Toimikunta tekee tiivistä yhteistyötä Kestävän kehityksen toimikunnan kanssa, joka on myös edustettuna toimikunnassa.