Arvio kiittää Suomen työtä maailman naisten ja tyttöjen hyväksi

Arvio kiittää Suomen työtä maailman naisten ja tyttöjen hyväksi

Ulkoministeriön riippumattoman arvion mukaan Suomen kehityspolitiikka on onnistunut edistämään hyviä käytäntöjä naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistamiseksi. Poliittinen sitoutuminen vaatisi kuitenkin rinnalleen selkeämmän tasa-arvostrategian.

Suomi on pitkään ollut sitoutunut tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämiseen kehityspolitiikassaan. Ministeriön tilaama ulkopuolinen arvio toteaa, että Suomi on onnistuneesti edistänyt hyviä käytäntöjä globaalisti ja yhteistyömaissaan sekä maatasolla että paikallisesti. Poliittisen sitoumuksen sekä toteu­tuksen, seurannan ja arvioinnin välillä on raportin mukaan kuitenkin kuilu. Tuloksista on vaikea saada tietoa ilman selkeitä ja ennakkoon asetettuja tavoitteita.

Arvioinnin tavoitteena oli hyväksi havaittujen käytäntöjen ja esi­merkkien kokoaminen oppimista varten. Yhtenä onnistuneena mallina arvio nostaa esiin naisten edunvalvonnan tukemisen, jota tehdään käytännön tarpeista lähtien. Esimerkiksi lisääntymisterveyspalveluita parantamal­la on pyritty puuttumaan silpomiskäytäntöön. Vahvistamalla samanaikaisesti sekä naisten teknisiä taitoja että johtajuutta on vaikutettu myös siihen, miten naiset näkevät itsensä yhteiskunnassa ja miten yhteisöt näkevät heidät.

”Sukupuolten välinen epätasa-arvo on yksi keskeisimmistä kehityksen esteistä. Kokemus osoittaa, että naisten ja tyttöjen oikeuksien, aseman ja osallis­tumismahdollisuuksien parantuminen vahvistaa koko yhteiskuntaa ja edesauttaa muiden kehitystavoitteiden saavuttamista. Suomen tuella edistetään myös seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, joilla on kehitykselle aivan olennainen merkitys”, sanoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

Suomella on arvion mukaan ollut vaikutusta sukupuolten tasa-arvoa tukeviin käytäntöihin sekä kansainvälisten järjestöjen toimintaympäristössä että kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä. Paikallistasolla kansalaisjär­jestöt tekevät arvokasta työtä ja auttavat vaikuttamaan syvälle juurtuneisiin asentei­siin. Oppimista ja eri yhteistyömuotojen välisiä yhteyksiä olisi arvion mukaan kuitenkin vahvistettava.

Torstaina julkistettu arvio toteaa, että Suomen sitoutuminen tasa-arvoon on kehitysyhteistyön tekijöille itsestään selvää - aina­kin poliittisella tasolla. Kaikkia konkreettisia vaiheita politiikkatason ja tulos­ten välillä ei kuitenkaan ole määritelty riittävän selkeästi. Arvio suositteleekin tasa-arvostrategian selkeyttämistä ja toimintasuunnitelman laatimista.

Jatkossa ulkoministeriön tulisi arvion mukaan vahvistaa maatason ja globaalitason tavoitteiden yhteyksiä sekä henkilöstön osaamista. Arvio suosittelee myös seurannan ja tuloksista oppimisen parantamista.

Arvio ulkoministeriön verkkosivuilla: um.fi/julkaisut

Lisätiedot: Jyrki Pulkkinen, kehitysevaloinnin yksikön päällikkö, p. 029 535 0978, Sanna Pulkkinen, tarkastaja, kehitysevaluoinnin yksikkö, p. 029 535 1346 ja Juha Kirstilä, ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja, puh. +358 40 552 8200.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi