21.11.2023

Kosovo: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Ajankohtaista

Noudata erityistä varovaisuutta matkustaessasi Pohjois-Kosovossa: Pohjois-Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok ja Leposavic. Tarkista alueen tilanne paikallisviranomaisilta. Levottomuudet ovat mahdollisia mm. näillä alueilla.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Kosovon turvallisuustilanne on yleisesti ottaen hyvä, mutta turvallisuustilanne voi muuttua nopeastikin, erityisesti Pohjois-Kosovossa.

Levottomuudet ovat mahdollisia Pohjois-Kosovon serbialueilla: Pohjois-Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok ja Leposavic. Pohjois-Kosovoon matkustamista ja rajanylitystä Serbiaan suunnittelevien tulisi tarkistaa alueen tilanne tiedotusvälineistä ja rajaviranomaisilta. Mielenosoituksia ja väkijoukkojen kokoontumisia tulee välttää kaikkialla.

Liikuntaesteisille matkailijoille Kosovo on haasteellinen ympäristö.

Sähkön ja veden jakeluissa on katkoksia, mutta hotelleissa on yleensä varajärjestelmät.

Yleinen hätänumero Kosovossa on 112.

Rikollisuus

Mahdolliseen rikollisuuteen tulee suhtautua samalla tavoin kuin muualla Balkanin ja Välimeren alueella liikuttaessa ja noudattaa tarkkaavaisuutta henkilökohtaisen omaisuuden valvonnassa. Edustusto kehottaa ulkona myöhään liikkuvia varovaisuuteen ryöstöjen varalta. Juhlapyhien aikana asuntomurtojen riski kasvaa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Autonvuokraus on mahdollista, mutta autot eivät välttämättä ole hyvässä kunnossa. Vuokrausta tehdessä tarkista auton kunto ja vakuutusten kattavuus.

Tieverkostoa parannetaan, mutta päätiet ovat jo nyt melko hyvässä kunnossa. Liikenne on osittain arvaamatonta – liikennepoliisi valvoo ja sakottaa erityisesti ylinopeuksista. Pimeällä liikuttaessa varo ajokaistalla olevia jalankulkijoita ja ilman valoja liikkuvia hitaita ajoneuvoja. Talvella tiet ovat liukkaita ja onnettomuusriski on korkea, koska useimmat autoilijat käyttävät kesärenkaita läpi vuoden. Myös rankkasateet ja niiden aiheuttamat maanvyörymät ja tulvat vaikeuttavat liikenteen sujuvuutta.

Luonnonolot

Kosovossa on mannerilmasto, mutta talvet voivat olla hyvin kylmiä ja runsaslumisia. Talvikuukausina on usein sakea sumu, joka haittaa lentoliikennettä.

Maanjäristykset ovat mahdollisia.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

https://finlandabroad.fi/web/xkv/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/kosovon-covid-19-tilanteesta-tietoa/384951(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Kaikenkattava matkustajavakuutus on tarpeen.

Yleinen hätänumero Kosovossa on 112, mutta avun saaminen nopeasti on epävarmaa erityisesti Pristinan ulkopuolella. Hätätilanteessa hakeudu lähimpään sairaalaan. Yksityisiä klinikoita on paljon, mutta terveydenhoitopalvelujen taso vaihtelee. Vakavissa sairaustapauksissa myös paikalliset asukkaat tukeutuvat naapurimaiden palveluihin.

Keväisin ja kesäisin luonnossa liikkuvien kannattaa muistaa, että punkkeja esiintyy runsaasti. Puutiaisaivotulehdusrokote on suositeltava.

Talvikuukausina ilmanlaatu on huono erityisesti kaupungeissa. Ilmansaastetilannetta voi seurata mm. World Air Qualityn nettisivuilta http://aqicn.org/city/kosovo/pristina/us-consulate/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Kosovon pääuskonto on islam, mutta muslimikulttuuriin liittyviä erityisiä käyttäytymissääntöjä ei ole.

Maahantulosäännökset

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

Jos aiot matkustaa Kosovosta Serbiaan, tarkista Serbian rajaviranomaisilta maahantulomääräykset. Kosovon maahantuloleima passissa saattaa olla este rajanylitykselle Serbiaan. Serbian viranomaiset hyväksyvät matkustusasiakirjaksi myös Suomen kansalaisen henkilökortin.

Kun lapsi matkustaa Kosovoon ilman huoltajia tai ilman toista huoltajaa, tai mukana matkustavalla huoltajalla on eri sukunimi, tarkista Kosovon viranomaisilta, mitä asiakirjoja tarvitaan maahantuloa varten.

Kosovon suurlähetystö Tukholma: https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/22591/Kosovo-i-Stockholm(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat