16.8.2023

Alankomaat: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Alankomaat on turvallinen matkailumaa. Terrori-iskujen mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea pois. Noudata erityistä varovaisuutta liikkuessasi suurissa kaupungeissa kuten Amsterdamissa. Säilytä passit, rahat ja muut arvoesineet turvallisessa paikassa. Tasku- ja laukkuvarkaat toimivat aktiivisesti muun muassa julkisessa liikenteessä ja yleisötilaisuuksissa.

Ajankohtaista

Koronarajoitukset on poistettu.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Alankomaat on yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa. Terrori-iskun mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea pois.
Alankomaissa on neliportainen hälytysjärjestelmä terrorismitilanteisiin. Riskin ollessa suuri asiasta tiedotetaan laajasti tiedotusvälineissä sekä paikallisviranomaisten antamin ohjein.
• Yleistä turvallisuustietoa: https://crisis.nl/nl-alert/english/(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi)
• Kriisin sattuessa tiedotuksia ajankohtaisesta tilanteesta: http://www.crisis.nl/(Linkki toiselle web-sivustolle.) (hollanniksi)
• Ohjeita ja tilanteen vaatiessa varoituksia terrorismin varalta antaa kansallinen anti-terrrorismi ja turvallisuuskoordinaattori NCTV http://english.nctv.nl/(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi)
Yleinen hätänumero:
Alankomaissa 112
Karibian saarilla 911

Rikollisuus

Taskuvarkauksien varalta noudata erityistä varovaisuutta, kun liikut jalkaisin tai julkisissa liikennevälineissä isoissa kaupungeissa ja varsinkin Amsterdamin keskustassa ja keskusrautatieasemalla. Laukkuja ei ole turvallista jättää junissa vartioimatta tai nostaa niitä säilytyshyllyille.Schipholin lentokenttäjunissa toimivat ammattimaiset varasliigat, joiden kohteena ovat turistit. Pidä tarkoin huolta matkatavaroistasi.

Automurrot ovat yleisiä koko maassa, joten autoihin ei tule jättää mitään tavaraa. Myös polkupyörävarkauksia esiintyy yleisesti.
Poliisi Alankomaissa: https://www.politie.nl/en(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi)

Alankomaiden Karibian saaret Aruba, Curaçao ja Sint Maarten toimivat huumeiden läpikulkukeskuksena Etelä-Amerikasta Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Älä ota mitään kuljetettavaksi keneltäkään. Muuten saarilla esiintyy kohtalaisen vähän rikollisuutta. Kaupunkien ja hotellialueiden ulkopuolella ei ole suositeltavaa liikkua pimeällä.
Poliisi Alankomaiden Karibian saarilla:
Curaçao:
https://polis.cw/information-in-english/(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi)
Bonaire, Saba, St Eustatius:
https://www.politiecn.com/en(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi)
St. Maarten: http://www.sintmaartengov.org/government/JUS/Pages/SintMaartenPoliceDepartment.aspx(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi)
Aruba:
https://www.overheid.aw/governance-administration/ministry-of-justice-security-and-integration_3989/letter/a/(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi)

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Autoliikenne Alankomaissa on runsasta ja ruuhkat yleisiä, varsinkin isojen kaupunkien ympärillä. Raideverkosto on kattava ja junalla pääsee usein nopeammin ja joustavammin paikasta toiseen. Kaupungeissa on kattava paikallisliikenneverkosto (raitiovaunut ja linja-autot). Raitiovaunuilla ja pyöräilijöillä on etuajo-oikeus. Kiinnitä erityistä huomiota pyöräilijöihin välttyäksesi onnettomuuksilta. Pyörätiet on useimmiten maalattu punaisiksi. Jalankulkijoiden puolestaan tulee varoa kävelemästä jalkakäytävien yhteyteen sijoitetuilla pyöräteillä.
Liikennerikkomuksista annettavat sakot ovat Euroopan korkeimmat; esimerkiksi matkapuhelimeen puhumisesta ajon aikana ilman kuulokkeita sakotetaan tuntuvasti.

Luonnonolot

Alankomaissa säätila voi vaihtua erittäin nopeasti ja varsinkin kovat tuulet, sumu ja sateet ovat yleisiä. Sääolot voivat aiheuttaa juna- ja lentoliikenteessä viivästyksiä ja peruutuksia.

Alankomaiden Karibian saarilla, Aruballa, Curaçaolla ja Sint Maartenilla esiintyy pyörremyrskyjä kesä–marraskuussa, mutta useimmat niistä kiertävät pääsaaret (Aruban, Bonairen ja Curaҫaon) pohjoispuolelta. Sen sijaan pohjois- ja itäosien saaret St. Maarten, St. Eustatius ja Saba ovat joutuneet kokemaan pyörremyrskyjä viime vuosikymmenellä. Säätilanteen voi tarkistaa paikallisen meteorologisen laitoksen verkkosivulta: http://www.meteo.cw/(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi) tai Facebook-sivulta: https://www.facebook.com/Meteorological.Department.Curacao(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi).

Terveys

Terveysasioista esimerkiksi epidemiatilanteessa tiedottaa kansallinen terveys- ja ympäristöinstituutti verkkosivuillaan http://www.rivm.nl/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi) ja kansanterveys-, hyvinvointi- ja urheiluministeriö sivuillaan https://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi).
Äkillisessä sairaustapauksessa saa päivystävien kotilääkäreiden yhteystiedot helpoiten soittamalla kaupungin kotilääkärien ("Huisartsen") päivystysnumeroon: Amsterdamissa puh. +31 (0)88 00 30 600, Haagissa Huisartsendienst Hadoks, puh. +31 (0)70 346 96 69 – numero vaihtelee kunnittain.
Kotilääkäreiden nettisivusto: https://www.zorgkaartnederland.nl/huisartsenpost(Linkki toiselle web-sivustolle.)
(hollanniksi)
Kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan on periaatteessa ensin ilmoittauduttava kotilääkäripäivystykseen päästäkseen ensiapuun, mutta tarvittaessa voi suunnata suoraan lähimmän sairaalaan ensiapuun.
Ota kattava sairasvakuutus. Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämätöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta, eikä sairaankuljetuksia ulkomailta
kotimaahan. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Alankomaiden Karibian saarten terveydenhuoltopalvelut ovat hyvätasoisia. Kaiken kattava matkustajavakuutus on välttämätön. Ajankohtaiset tiedot tartuntatilanteesta on syytä selvittää ennakkoon sekä tarkistaa rokotussuositukset.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Jokaisen yli 14-vuotiaan tulee pystyä pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä poliisille ja muille viranomaisille. Henkilöllisyystodistukseksi käy voimassa oleva EU/ETA-kansalaisen passi tai matkustusasiakirjana toimiva henkilökortti. Kolmansien maiden kansalaisilla tulee olla myös voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa. Mikäli henkilöllisyyttä ei voida todistaa asiakirjan puuttumisen tai vanhenemisen vuoksi, viranomainen voi antaa sakon.

Maahantulosäännökset

Alankomaihin matkustettaessa sinulla on oltava voimassa oleva passi tai henkilökortti. Alankomaiden viranomaisten maahantulo-ohjeita voi seurata alla olevasta linkistä: https://www.netherlandsworldwide.nl/travel-netherlands/checklist-travellers-nl(Linkki toiselle web-sivustolle.) (englanniksi)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat