27.12.2023

Madagaskar: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Arkinen rikollisuus liittyy maan yleisesti heikkoon taloustilanteeseen. Mielenosoituksia ja levottomuuksia saattaa esiintyä ajoittain. Turvallisuustilanne maan eteläosassa on heikentynyt. Suuria väkijoukkoja, mielenosoituksia ja pimeän aikaan liikkumista kaupunkien keskustoissa, mukaan lukien Antananarivossa tulee välttää. Maaseudulla yöpymistä tulee välttää. Suurlähetystö suosittelee passikopion mukana pitämistä ulkona liikuttaessa ja kaikkien arvoesineiden jättämistä hotellin tallelokeroon.

Rikollisuus

Arjen rikollisuutta esiintyy koko maassa. Taskuvarkauksia, ryöstöjä ja aseellisia autokaappauksia voi tapahtua; myös kidnappauksia on tapahtunut. Antananarivossa liikuttaessa on tärkeää selvittää eri kaupunginosien ajankohtainen turvallisuustilanne.
Pimeällä liikkumista ja arvoesineiden näkyvää käyttämistä on syytä välttää.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on pääkaupungissa Antananarivossa hyvin ruuhkaista, kadut ovat kapeita ja jyrkkiä. Kaupungissa liikkumiseen on syytä varata aikaa. Pääkaupungin ulkopuolella tiet saattavat olla erittäin huonokuntoisia. Varsinkin sadekaudella ja hirmumyrskyjen aikana tiet ja sillat saattavat vaurioutua. Ajamista pimeällä kannattaa välttää, aseellisia ryöstöjä tapahtuu ajoittain. Auton ovet kannattaa pitää lukittuna ja ikkunat suljettuina.

Turvavöiden ja moottoripyöräkypärien käyttö on pakollista.

Luonnonolot

Ilmasto on leuto. Sademäärä vaihtelee suuresti itärannikon sademetsistä etelän kuiviin ja karuihin alueisiin. Hirmumyrskykausi on yleensä marras−huhtikuussa ja myrskyt saattavat pahimmillaan tuhota laajoja alueita varsinkin rannikkoalueilla. Jos olet alueella, jonne myrskyn ennustetaan iskevän, seuraa paikallisia ohjeita. Myrskyn aikana lentokentät ja monet julkiset palvelut voivat olla suljettuja. Vettä ja ruokatarvikkeita tulisi tällaisessa tilanteessa varata useiden päivien ajaksi.

Hirmumyrskytiedotuksia löytyy Meteo Madagascarin sivuilta: www.meteomadagascar.mg/cyclone.

Matkailu on keskittynyt pääosin maan koillis- ja luoteisrannikolla oleville pienille saarille sekä luonnonpuistoihin.

Terveys

Madagaskarilla esiintyy useita trooppisia ja muita tartuntatauteja. Kattava rokotesuoja ja huolellinen matkustushygienia ovat tärkeitä.

Maan lääkintäpalvelut eivät ole korkeatasoisia, etenkään pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan käytettävän Etelä-Afrikan tai Réunionin saaren palveluja.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Erityisesti syrjäseuduilla on runsaasti erilaisia uskomuksia ja paikallisia tapoja (fady), jotka voivat esimerkiksi koskea ulkomaalaisilta kiellettyjä alueita, ruokia japukeutumista. Jos matkustat tuollaisilla alueilla, ota selvää paikalliskäytänteistä etukäteen.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Maputon-suurlähetystö


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat