Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena maat, joiden osalta hallitus on päättänyt luopua maahantulon rajoituksista. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi kohdemaan lähimmästä edustustosta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus. 

Lue lisää
20.11.2020

Luxemburg: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Turvallinen matkailumaa. Normaalia varovaisuutta on kuitenkin hyvä noudattaa.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Luxemburgin tilanteesta löydät edustuston verkkosivulta https://bit.ly/2CkuASf ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen https://www.facebook.com/FinnishEmbassyBrussels ja https://twitter.com/FinEmbBrussels

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Luxemburgin viranomaiset tiedottavat ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta:

Kriisitiedotussivusto: https://www.infocrise.lu/en/web/guest

Kansallinen Suojelukomissio: https://hcpn.gouvernement.lu/en.html

Noudata tavanomaista valppautta; pidä passi, rahat ja muut tärkeät tavarat turvallisessa paikassa ja kaupungilla liikkuessasi lähellä kehoa.
Lähin passinmyöntöpiste sijaitsee Suomen suurlähetystössä Brysselissä.

Yleiset hälytysnumerot Luxemburgissa:
Yleinen hätänumero 112
Poliisi 113

Rikollisuus

Paikallispoliisin yhteystiedot:
Luxemburgin poliisi https://police.public.lu/fr.html

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Jos matkustat omalla autolla, huolehdi siitä, että autovakuutus on voimassa ja että se on riittävä.

Lisätietoa Luxemburgin liikenneturvallisuudesta https://transports.public.lu/fr.html

Luxemburgissa julkisten liikennevälineiden käyttö on ilmaista kaikille.

Lisätietoa Luxemburgin julkisesta liikenteestä: https://luxembourg.public.lu/fr/vivre/mobilite/transport-public.html

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja https://bit.ly/2CkuASf

Sairaustapauksien ja varkauksien varalta kannattaa ehdottomasti hankkia matkavakuutus.

Luxemburgissa matkustava saa akuutissa sairastapauksessa hoitoa KELAn myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

Luxemburginin kansanterveysviranomaisen koronavirustiedote http://sante.public.lu/fr/actualites/2020/01/20200123-coronavirus/index.html

Luxemburgin terveysviranomaisen tiedotusalusta:
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

Edustuston verkkosivut: https://bit.ly/2CkuASf

Maahantulosäännökset

Lähin Luxemburgin suurlähetystö sijaitsee Tanskassa:
Yhteystiedot
Embassy of Luxemburg
Sähköposti: copenhague.amb@mae.etat.lu
https://copenhague.mae.lu/en

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Brysselin-suurlähetystö

Avenue de Cortenbergh 80
B-1000 BRUXELLES
BELGIUM
+32 2 287 12 12
sanomat.BRY@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat