Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista.

Poikkeuksena Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua, joiden osalta Suomen sisärajavalvonta ja karanteenisuositus loppui 15.6. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi ko. maan lähimmästä edustustosta

Lue lisää
16.3.2020

Indonesia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Terroritekojen mahdollisuus. Vältä suuria väkijoukkoja. Luonnononnettomuudet yleisiä.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa. THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Indonesia on muuttanut maahantulosäännöksiä estääkseen koronaviruksen leviämisen ja asettanut rajoituksia maahantuloon esimerkiksi lähtömaan, kansalaisuuden tai reitityksen perusteella. Kaikilta Indonesiaan saapuvilta matkailijoilta lähtömaasta riippumatta tullaan viranomaisten ilmoituksen mukaan edellyttämään maahan saapumisen yhteydessä täytettävää kyselylomaketta omasta terveydentilasta ja viimeaikaisista matkakohteista.

Indonesian viranomaisten ohjeita ei ole kattavasti saatavissa englanniksi. Viranomaisten ohjeita voi seurata Indonesian terveysministeriön sivuilta https://infeksiemerging.kemkes.go.id/# (pääasiassa indonesiaksi) ja Indonesian ulkoministeriön sivuilta https://kemlu.go.id/portal/en (osittain englanniksi).
Englanniksi tietoa voi seurata Indonesian englanninkielisen median sivuilta: www.thejakartapost.com ja https://en.tempo.co

On hyvä huomioida, että sairaaloiden ja hoidon taso Indonesiassa ei ole eurooppalaista standardia. Myös sairaaloiden kapasiteetti voi ylikuormittua mahdollisten koronavirustartuntojen kasvaessa.
Indonesian terveysministeriö on avannut hotline-numeron koronavirusta koskeviin tiedusteluihin: 0215210411 tai 081212123119 (Indonesian suuntanumero on +62).

Suomen suurlähetystö Jakartassa seuraa tilanteen kehittymistä ja tiedottaa muutoksista sosiaalisen median kautta: http://www.facebook.com/FinnishEmbassyJakarta

Ulkoministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä kaikille matkustajille http://matkustusilmoitus.fi

Viimeisimmät maanjäristykset ja tsunami ovat aiheuttaneet suuria vahinkoja infrastruktuurille Sulawesin alueella. Osa alueesta on erittäin pahasti tuhoutunut ja suosittelemme toistaiseksi välttämään tarpeetonta matkustamista Keski-Sulawesin alueelle. Muualle Sulawesille matkaa suunnittelevia kehotetaan selvittämään matkakohteen tilanne matkanjärjestäjän, hotellin tai paikallisviranomaisten avulla.

Balilla sijaitseva Mount Agung -tulivuori on aktiivisessa tilassa. Liikkumista tulivuoren läheisyydessä on vältettävä. Viranomaisten asettama turvaraja on 4 km tulivuoren kraatterista. Myös muut tulivuoret Indonesiassa ovat osoittaneet merkkejä aktivoitumisesta. Seuraa paikallisviranomaisten tiedotteita tilanteesta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Terroritekojen mahdollisuus on jatkuvasti olemassa. Matkailijoiden kannattaa välttää erityisesti suuria kansankokouksia ja mielenosoituksia. Levottomuuksien uhka korostuu Jakartan lisäksi turistien suosimilla saarilla kuten Balilla, Lombokilla ja Sulawesilla.

Luonnononnettomuudet kuten maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset ja tulvat ovat yleisiä. Erityisesti sadekaudella tulvat ja maanvyörymät ovat tavallisia. Aktiivisille tulivuorille matkustavien on syytä noudattaa varovaisuutta ja kysyä neuvoa paikallisesti. Kriisitilanteessa seuraa paikallisia tiedotusvälineitä ja noudata viranomaisten ohjeita.

Papualle, Kalimantanille ja Sulawesille matkustettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajantasainen turvallisuustilanne on syytä tarkistaa ennen matkustamista.

Tarpeen vaatiessa turvallisuustilanteesta voi kysyä paikallisviranomaisilta, Indonesian Suomen- suurlähetystöstä http://www.kemlu.go.id/helsinki/en/default.aspx tai Suomen suurlähetystöstä Jakartassa http://www.finland.or.id/public/default.aspx?nodeid=35268&contentlan=1&culture=fi-FI .

Rikollisuus

Terrorismin mahdollisuus on olemassa.

Näpistykset sekä teräaseilla uhkailu ovat yleisiä Balilla ja Lombokilla. Matkapuhelimet, reput sekä lompakot ovat olleet näpistysten kohteena ruuhkaisissa turistipaikoissa. Myös moottoripyörillä tehtävät laukkujen ryöstöt ja ryöstöyritykset ovat yleisiä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenneturvallisuus on huono. Tiestön kunto ja ajoneuvojen turvallisuustaso vaihtelevat.
Liikenne saarten turistikeskuksissa on vilkasta. Moottoripyöräillessä on käytettävä asianmukaisia turvavarusteita.

Indonesiassa on viime vuosina sattunut useita vakavia lento-onnettomuuksia. EU on asettanut indonesialaisia lentoyhtiöitä lentokieltoon EU:n alueella. Lisätietoa lentokiellossa olevista yhtiöistä saatavissa Euroopan Unionin sivuilta http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm

Älä lähde vesille myrskyssä tai jos alus vaikuttaa ylilastatulta tai muutoin merikelvottomalta. Varmistaudu pelastusliivien riittävyydestä ja niiden säilytyspaikasta.

Jos matkustat Itä-Kalimantanilta tai Sulawesilta Filippiineille meriteitse, varmista reitin turvallisuus sekä Etelä- Filippiinien tilanne etukäteen. Alueella on tapahtunut myös kidnappauksia.

Luonnonolot

Indonesia sijaitsee Tyynenmeren tulirenkaaksi kutsutulla alueella, jolla esiintyy runsaasti maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia. Maanjäristykset ovat yleisiä etenkin Sumatralla, mutta myös Papualla, Jaavalla sekä Sulawesilla on voimakasta seismistä liikehdintää. Helsingin yliopiston seismologian laitos on laatinut ohjeet maanjäristystilanteiden varalle:
http://www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/index.html

Luonnonmullistusten tapahtuessa on ehdottomasti noudatettava viranomaisten suosituksia ja ohjeita. Tulivuorille matkustavien on hyvä noudattaa varovaisuutta ja kysyä neuvoa paikallisesti.

Sadekaudella (yleensä loka-huhtikuu) voimakkaat sateet saattavat aiheuttaa tulvia ja maanvyörymiä. Varovaisuuteen on aihetta kaikkialla Indonesiassa. Useimmissa osissa Indonesiaa sadekausi on voimakkaimmillaan tammi-helmikuussa.

Merivirtaukset Balin ja Lombokin rannikkovesissä ovat erittäin voimakkaita ja aiheuttavat kuolemantapauksia joka vuosi. Aallokko ja voimakkaat virtaukset ovat vaarallisimmillaan talvikuukausien aikana.

Terveys

Indonesian sairaalat eivät ole eurooppalaista tasoa. Jakartassa ja Balilla yksi parhaista vaihtoehdoista on kansainvälinen SOS Medika https://www.internationalsos.com/locations/asia-pacific/indonesia. Hitaat liikenneyhteydet vaikeuttavat hoitoon pääsemistä.

Ennen matkalle lähtöä on ehdottoman tärkeää huolehtia kattavan matkavakuutuksen voimassaolosta. Sairastapauksissa saatetaan joutua turvautumaan evakuointiin lentoteitse, mikä on hyvin kallista. Joissakin tapauksissa sairaalat ovat kieltäytyneet hoitamasta vakuuttamattomia potilaita.

Jakarta ei ole malaria-aluetta, mutta kaupungissa esiintyy hyttysten levittämää denguekuumetta, joka on tavallinen sairaus myös muualla Indonesiassa. Hyttysten pistoilta voi parhaiten välttyä suojaavalla vaatetuksella ja hyönteismyrkyllä.

Vesijohtovesi ei ole juomakelpoista. Saastuneesta vedestä ja ruoasta johtuvat taudit, kuten kolera ja lavantauti, ovat yleisiä. Myös erilaiset loiset aiheuttavat sairauksia.

Balilla, kuten muuallakin Indonesiassa, kannattaa olla tarkkana alkoholin alkuperästä. Balilla on tavattu metanolia sisältävää alkoholia.

Indonesiassa esiintyy vesikauhua eli rabiesta. Varo vapaina liikkuvia eläimiä. Purematapauksissa on hakeuduttava välittömästi lääkärihoitoon.

Haavat paranevat tropiikissa hitaasti ja tulehdusvaara on suuri, joten esimerkiksi teräväreunaisten korallien viiltoja on syytä varoa.

Matkailijalle suositellaan huolellisen hygienian noudattamista infektioiden estämiseksi. Kohdemaahan tarvittavat rokotukset on syytä tarkistaa hyvissä ajoin ennen matkaa.

Lintuinfluenssa ei nykyisessä muodossaan aiheuta välitöntä vaaraa Indonesiassa matkustaville, mutta lintutoreja, kanaloita ja muita paikkoja, joissa on mahdollisuus joutua kosketukseen siipikarjan kanssa, tulee välttää.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Indonesiassa on erityisen tiukat huumausainelait. Mietojen huumausaineiden pienenkin määrän hallussapidosta voi saada vankilatuomion ja isoista huumerikkomuksista voi seurata jopa kuolemantuomio. Älä jätä matkatavaroitasi vartioimatta, koska huumeiden salakuljettajat saattavat käyttää sivullisia kuriireina. Tätä voi tapahtua matkoilla Indonesiaan, Indonesian sisällä tai matkalla pois Indonesiasta.

Turistikohteissa kaupataan melko yleisesti huumesieniä (magic mushrooms), vaikka niiden myynti ja käyttö on lainvastaista.

Uhkapelit ovat laittomia Indonesiassa.

Suurten kaupunkien ja turistikohteiden ulkopuolella on hyvä noudattaa paikallisia, usein konservatiivisia, pukeutumis- ja käytöstapoja.

Acehissa viranomaiset edellyttävät paikallisen islamilaisen lain noudattamista, jota myös ei-muslimien tulee kunnioittaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään pukeutumiseen, alkoholin käyttöön ja eri sukupuolta olevien kanssakäymiseen. Myös ulkomaalaiset ei-muslimit ovat olleet viranomaistoimien kohteena.

Maahantulosäännökset

Maahantuloa ja tullimääräyksiä koskevissa kysymyksissä tulee aina kääntyä Indonesian suurlähetystön puoleen Helsingissä: http://www.kemlu.go.id/helsinki/en/default.aspx.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Jakartan-suurlähetystö

Menara Rajawali, 9th floor
Jl Mega Kuningan
Lot 5.1, Kuningan
12950 JAKARTA
INDONESIA
+62 212 939 3000
sanomat.jak@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liityvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat