4.8.2023

Bolivia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Poliittinen tilanne on epävakaa, ja levottomuuksia voi esiintyä koko maassa.

Ajankohtaista

Rajalla kannattaa varmistaa, että virkailijat leimaavat passin. Joillakin matkailijoilla on ollut ongelmia puuttuvien leimojen takia.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Mielenosoituksia ja levottomuuksia voi esiintyä poliittisen epävarmuuden vuoksi. Mielenosoittajien ja poliisin väliset yhteenotot saattavat yltyä väkivaltaisiksi.

Levottomuudet saattavat aiheuttaa häiriöitä liikenteelle, teitä saatetaan sulkea eikä julkinen liikenne, ml. lentoliikenne, välttämättä toimi normaalisti. Mahdollisten levottomuuksien aikana lentokentälle voi olla vaikea päästä ja lentoja voidaan peruuttaa. Suurempien kaupunkien välillä voi esiintyä tiesulkuja, jotka saattavat estää matkustamisen. Rajanylityspaikoille menevillä reiteillä voi esiintyä tiesulkuja, jotka saattavat vaikeuttaa maasta poistumista.

Bolivian viranomaisten sivusto tiesuluista: http://transitabilidad.abc.gob.bo/mapa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suuria väkijoukkoja, mielenosoituksia ja tiesulkujen ylittämistä on syytä välttää. Matkustajia kehotetaan seuraamaan paikallisten viranomaisten ohjeita ja seuraamaan aktiivisesti tiedotusvälineitä.

Edellä mainitut asiat vaikuttavat merkittävästi matkustusturvallisuuteen.

Kiistat luonnonvarojen omistuksesta ja käytöstä sekä muut poliittiset jännitteet aiheuttavat myös toistuvasti liikehdintää, mikä näkyy myös väkivaltaisina mielenosoituksina ja tiesulkuina.

Suomella ei ole suurlähetystöä Boliviassa. Ruotsin Bolivian-suurlähetystö avustaa tarvittaessa. Yhteystiedot: http://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/bolivia-la-paz/kontakt/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Jos olet alueella tee matkustusilmoitus osoitteessa http://matkustusilmoitus.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rikollisuus

Jyrkät tuloerot aiheuttavat yhteiskunnallisia ongelmia ja rikollisuutta, joiden vuoksi erityistä varovaisuutta on noudatettava. Suurimmissa kaupungeissa esiintyy tavanomaista katurikollisuutta ja matkailijoihin kohdistuu ryöstöjä. Matkailijat ovat joutuneet rikollisuuden uhreiksi myös syrjäisillä alueilla ja La Pazin ulkopuolella vuoristossa. Ryöstön sattuessa ei kannata vastustella tai käyttäytyä aggressiivisesti. Rikollisuus on usein järjestäytynyttä. Matkailijoita on yritetty ryöstää myös tekeytymällä poliisiksi.

Turvallisinta on liikkua ryhmässä ja pitää arvotavaroista erityistä huolta. Maksuvälineet, matkaliput, passi sekä muut tärkeät asiakirjat kannattaa pitää erillään toisistaan. Tärkeimmistä asiakirjoista on hyvä pitää mukanaan vain valokopiot. Arvotavarat kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa, kuten tallelokerossa.

Jalkaisin liikkumista yksin pimeällä kannattaa välttää.

Pankkiautomaateista rahaa nostettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä matkailijoita on joutunut ryöstöjen kohteeksi rahannostojen yhteydessä. Express-kidnappaukset, jolloin uhri kaapataan tilin tai luottokortin tyhjennyksen ajaksi, ovat yleisiä. Edellisten vuoksi pankkiautomaateilla ja pankeista poistuessa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Suuria rahasummia ei tule kantaa mukana. Turvallisinta on käyttää päiväsaikaan esimerkiksi ostoskeskusten pankkiautomaatteja.

Ryöstäjät pyrkivät usein harhauttamaan uhriaan erilaisin keinoin, minkä vuoksi tulee olla valppaana.

Valuutanvaihto kadulla ei ole suositeltavaa. Luottokortin päivittäistä nostorajaa kannattaa alentaa maan kustannustasoa vastaavaksi ennen matkaa.

Huumelait ovat ankaria ja huumerikoksista seuraavat pitkät tuomiot. Matkatavaroita tulee pitää silmällä koko ajan, eikä toisten matkatavaroita tule suostua kuljettamaan.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Teiden kunto vaihtelee sekä kaupungeissa että niiden ulkopuolella. Bolivia on vuoristoinen maa, jonka kapeilla teillä sattuu paljon liikenneonnettomuuksia. Tiet ja autot ovat usein huonokuntoisia. Liikennemerkit ja tienviitat ovat usein puutteellisia. Liikennevälineissä tulee noudattaa erityistä valppautta ja varovaisuutta. Joukkoliikennevälineissä matkustaminen ilta- ja yöaikaan ei ole suositeltavaa.

Taksin ottamiseen suoraan kadulta liittyy aina turvallisuusriski. Taksia käytettäessä on varmistettava käyttävänsä rekisteröityjä takseja. Rekisteröidyn taksin tunnistaa katolla olevasta kyltistä, jossa lukee taksikeskuksen puhelinnumero.

Maa on laaja ja sisäisen lentoliikenteen reitit kattavat tärkeimmät maakuntakaupungit. Mielenosoitukset saattavat sulkea maanteitä ja estää lentoliikennettä.

Luonnonolot

Sadekauden aikana marraskuusta maaliskuuhun maanvyörymät saattavat tukkia maanteitä. Erityisesti helmikuussa La Pazissa on usein tulvia ja rankkoja raesateita, jotka huuhtovat mukanaan asutuksia. Bolivia on suhteellisen maanjäristysherkkää aluetta. Luonnononnettomuuden uhatessa tai sattuessa matkailijoita kehotetaan seuraamaan viranomaisten tiedotteita ja ohjeita.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Kattava matkustajavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta. Lääkärinmaksu on varauduttava maksamaan ensin itse, sillä useimmat lääkärit eivät hyväksy ulkomaisten vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksia. Tämän vuoksi on hyvä olla mukana kansainvälinen luottokortti.

Boliviassa esiintyy hyttysten levittämää denguekuumetta erityisen paljon marraskuusta maaliskuuhun. Suurin osa dengue-havainnoista kuuluu klassisen denguekuumeen piiriin, mutta myös taudin vaarallisempaa muotoa, verenvuotokuumetta tavataan Boliviassa. Joillakin alueilla esiintyy lavantautia, A-hepatiittia ja tuberkuloosia. Sademetsäalueilla esiintyy malariaa. Malarianestolääkityksestä kehotetaan keskustelemaan lääkärin kanssa ennen matkalle lähtöä. Kohdemaahan tarvittavat rokotukset on syytä tarkistaa hyvissä ajoin ennen matkaa. Lisäksi matkailijan on aina hyvä selvittää ennakkoon matkakohteensa tartuntatautitilanne.

UV-säteily on voimakasta La Pazissa ja vuoristoseuduilla. Korkeakertoimisen aurinkovoiteen käyttöä suositellaan.

Korkeat olosuhteet ja ohut ilmanala aiheuttavat usein vuoristotautia (soroche) La Pazissa ja muilla altiplano-alueilla kuten Titicaca-järvellä. Taudin oireita voi lieventää riittävällä nesteytyksellä, levolla sekä apteekeista (farmacia, botica) saatavilla soroche-tableteilla. La Pazissa ja muissa kaupungeissa on hyviä lääkäreitä ja sairaaloita, mutta maaseudulla lääkäripalvelut ovat usein harvassa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa. THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Bolivian viranomaiset voivat vaatia ulkomaalaisen todistamaan henkilöllisyytensä. Passi on kuitenkin hyvä pitää tallessa esimerkiksi hotellin tallelokerossa ja kantaa mukana vain passikopiota.

Bolivia on maailman suurimpia kokaiinin tuottajia ja huumeita kuten marihuanaa saattaa olla helposti saatavilla. Huumelait ovat ankaria ja huumerikoksista seuraavat pitkät tuomiot. Matkatavaroita tulee pitää silmällä koko ajan, eikä toisten matkatavaroita tule suostua kuljettamaan. Poliisi tarkastaa matkustajia järjestelmällisesti muun muassa kaupunginvälisillä bussireiteillä.

Maahantulosäännökset

Maahantuloon liittyvää paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevasta linkistä:
http://www.migracion.gob.bo/index.php?r=content/list&chnid=11(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maahan tullessa matkailijan pitäisi saada passiin leima, josta ilmenee kuinka monta päivää tämä voi oleskella maassa. Huomioithan, että saat aina leiman maahan saapuessasi, sillä leiman puuttuminen voi aiheuttaa ongelmia maasta poistuttaessa.
Yksinhuoltajien tai alaikäisen lapsensa kanssa yksin matkustavien on hyvä huomioida, että Bolivian viranomaiset saattavat estää maahan saapumisen tai maasta poistumisen ilman tarvittavia todistuksia. Kirjallisen luvan tai yksinhuoltajuutta koskevan dokumentin tulisi olla notaarin vahvistama ja espanjankieliseksi käännetty. Tarkempia tietoja Bolivian suurlähetystöstä info@embassyofbolivia.co.uk (Lontoossa).Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta Boliviaan saapumisesta.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat