Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
15.9.2021

Armenia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Vältä matkustamista Vuoristo-Karabahin alueelle sekä Armenian ja Azerbaidžanin väliselle raja-alueelle.

Ajankohtaista

Tilanne ja rajoitukset Armeniassa saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Armenian tilanteesta saat seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta:

https://www.mfa.am/en/COVID-19/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
http://www.moh.am/#3/0(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Armenia on suhteellisen turvallinen matkailumaa, mutta Vuoristo-Karabahin alueelle sekä Armenian ja Azerbaidžanin väliselle raja-alueelle matkustamista on vältettävä (lisää tietoa kohdassa Erityiset turvallisuusriskit, katso myös Azerbaidzhanin matkustustiedote).

Jerevanin keskustassa on ollut joitain mielenosoituksia, jotka pääosin ovat sujuneet rauhallisesti, mutta joskus yltyneet väkivaltaisiksi. Vältä mielenosoituksia ja suuria väkijoukkoja.

Hätätilanteessa Suomen kansalaiset voivat kääntyä muiden EU-maiden tai pohjoismaiden edustustojen puoleen.

Ruotsin suurlähetystö
34, Baghramian Ave.
Jerevan
puh. +374 95 959 501

Saksan suurlähetystö
29 Charents St.
Jerevan
puh. +374 10 523 279

Jerevanissa voi kääntyä myös Suomen kunniakonsulin Timothy Straightin puoleen:

Timothy Straight
Tamanyan Street 6, apartment 14, Yerevan, Armenia
Puhelin: +374 10 565587
GSM: +374 91 401623
Sähköposti: timothy.straight@gmail.com

Erityiset turvallisuusriskit

Armenian ja Azerbaidžanin välinen konflikti Vuoristo-Karabahista eskaloitui sodaksi syyskuun 2020 lopussa ja päättyi Venäjän fasilitoimaan tulitaukoon 10.11.2020. Sodan seurauksena Azerbaidzhan valloitti takaisin Armenian v. 1994 tulitaukosopimuksen mukaan miehittämät alueet sekä eteläisen osan Vuoristo Karabahia. Pohjoisen osan armeenialueen status on epäselvä ja tulitaukolinjoja varmistaa kattava Venäjän rauhanturva-operaatio. Pääsy alueelle on rajoitettu. Ulkomaalaisia ei ole päästetty tähänkään mennessä alueelle ilman erityislupaa ja Armeniasta alueelle pääsee vain Venäjän rauhanturvajoukkojen turvaaman Lachinin käytävän kautta. Armenian ja Azerbaidzhanin välinen uusi rajalinja on määrittelemättä ja merkitsemättä.
Sotatoimia käytiin vain Vuoristo Karabahissa ja sitä ympäröivillä miehitetyillä alueilla. Armenian sodanjälkeinen sisäpoliittinen tilanne on epävakaa ja hallituksenvastaiset mielenosoitukset ovat yleisiä. Sotapakolaisia taistelualueilta on Armenian eri osissa tuhansittain, mikä lisää yhteiskunnallisia jännitteitä. Terveyspalvelut ovat kuormittuneita, pandemia-kertoimella.
Armenian ja Azerbaidžanin sekä Armenian ja Turkin väliset rajat ovat suljettuja

Rikollisuus

Taskuvarkauksia ja muuta omaisuusrikollisuutta saattaa esiintyä. Vaikka Armenia on matkailijalle suhteellisen turvallinen maa, kannattaa noudattaa varovaisuutta ja välttää erityisesti pimeällä syrjäisillä kujilla liikkumista.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennesääntöjä ei juurikaan noudateta ja ylinopeudet ovat tavallisia. Maan autokanta on heikkokuntoista erityisesti Jerevanin ulkopuolella, ja turvavyömääräystä ei useinkaan noudateta.

Armenian tiet ovat muutamaa valtaväylää lukuun ottamatta heikossa kunnossa, ja tilanne pahenee erityisesti talvikuukausina. Poliisi saattaa sakottaa rahastusmielessä autoilijoita. Polttoainetta kannattaa ostaa vain luotettavilta huoltoasemaketjuilta, sillä muualla on vaara tulla huijatuksi. Öiseen aikaan ajamista kannattaa välttää. Liikenteessä promilleraja on nolla.

Luonnonolot

Armenia sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, ja pienet maanjäristykset ovat yleisiä. Viimeisin suuri maanjäristys oli vuonna 1988.

Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa:
https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Matkailijalla on hyvä olla kaikenkattava matkavakuutus.
Sen tulisi kattaa lentoevakuointi Suomeen vakavan sairauden tai onnettomuuden yhteydessä.

Julkisen terveydenhuollon taso on maan taloudellisen tilanteen vuoksi heikko ja sairaaloiden varustetaso huono. Yksityisiä, kalliita terveyspalveluja on saatavilla Jerevanissa.

Vesijohtovettä ei kannata juoda.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Armenia on ortodoksimaa, jossa naiset voivat pukeutua normaaliin länsimaiseen tapaan. Maaseudulla ollaan kuitenkin konservatiivisempia, ja paljastava pukeutuminen voi herättää siellä kielteistä huomiota.

Huumausaineiden käytöstä voi saada pitkiä vankilatuomioita ja huomattavan korkeita sakkoja.

Sotilaskohteiden valokuvaamista ei suositella. Sotilaskohteisiin tai niiden lähistölle pyrkineitä matkailijoita on pidätetty kuulusteluja varten. Uskonnollisia kohteita kuvattaessa on hyvä pyytää siihen lupa.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita.

Tietoa maahantulosäännöksistä on saatavilla Armenian ulkoministeriön sivuilta http://www.mfa.am/(Linkki toiselle verkkosivustolle) sekä Armenian suurlähetystöstä Tukholmassa http://www.sweden.mfa.am/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle).

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Etelä-Kaukasiassa

ITA-22@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat