2.2.2024

Armenia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Vältä matkustamista Vuoristo-Karabahin alueelle sekä Armenian ja Azerbaidžanin väliselle raja-alueelle kiristyneen turvallisuustilanteen vuoksi.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Ulkoministeriö ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Matkatoimiston järjestämällä matkalla olevaa avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.

[Konsulipalvelulaki] (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.))
[Konsulisuojeludirektiivi] (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.))
[Laki matkapalveluyhdistelmistä] (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.))

Suosittelemme aina matkavakuutuksen ottamista. Tarkista ennen matkaasi matkavakuutuksesi kattavuus ja voimassaolo erityisesti jos sinulla on jokin sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, Sairastuneen tai vainajan kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Tee matkustusilmoitus osoitteessa https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Armenia on suhteellisen turvallinen matkailumaa, mutta Vuoristo-Karabahin alueelle sekä Armenian ja Azerbaidžanin väliselle raja-alueelle matkustamista on vältettävä kiristyneen turvallisuustilanteen (lisää tietoa kohdassa Erityiset turvallisuusriskit, katso myös Azerbaidzhanin matkustustiedote).

Jerevanin keskustassa voi olla mielenosoituksia, jotka ovat aikaisemmin pääosin sujuneet rauhallisesti. Vältä mielenosoituksia ja suuria väkijoukkoja.

Hätätilanteessa Suomen kansalaiset voivat kääntyä muiden EU-maiden tai Pohjoismaiden edustustojen puoleen.

Myös Suomen kunniakonsuliin voi ottaa yhteyttä:

Timothy Straight
Tamanyan Street 6, apartment 14, Yerevan, Armenia
Puhelin: +374 10 565587
GSM: +374 91 401623
Sähköposti: finnishconsulateyerevan@gmail.com

Erityiset turvallisuusriskit

Armenian ja Azerbaidžanin välinen konflikti Vuoristo-Karabahista eskaloitui sodaksi syyskuun 2020 lopussa ja päättyi Venäjän fasilitoimaan tulitaukoon 10. marraskuuta 2020. Sodan seurauksena Azerbaidzhan valloitti takaisin Armenian vuonna 1994 tulitaukosopimuksen mukaan miehittämät alueet sekä eteläisen osan Vuoristo-Karabahia. Sotatoimia käytiin vain Vuoristo-Karabahissa ja sitä ympäröivillä Armenian hallussa olleilla alueilla. Pohjoisen osan armeenialueen status on epäselvä ja tulitaukolinjoja varmistaa Venäjän rauhanturvaoperaatio. Pääsy alueelle on rajoitettu. Ulkomaalaisia ei ole päästetty tähänkään mennessä alueelle ilman erityislupaa ja Armeniasta alueelle pääsee vain Venäjän rauhanturvajoukkojen turvaaman Lachinin käytävän kautta. joka on ollut käytännössä suljettana joulukuussa 2022. Azerbaidzhanin viranomaiset sulkivat Lachinin käytävän "raja-asemalla" huhtikuussa 2023. Armenian ja Azerbaidzhanin välinen uusi rajalinja on liikkuva, määrittelemättä ja merkitsemättä. 19.9.2023 Azerbaidzhan aloitti sotilasoperaation Vuoristo-Karabahin alueella, joka on kansainvälisen oikeuden mukaan Azerbaidzhania.

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan myötä jännitteet Azerbaidžanin, Armenian ja Venäjän rauhanturvan välillä ovat lisääntyneet. Armenian sodanjälkeinen sisäpoliittinen tilanne on vakautunut kaksissa demokraattisissa vaaleissa, muttei vielä vakiintunut.
Armenian ja Azerbaidžanin sekä Armenian ja Turkin väliset rajat ovat suljettuja. Suhteiden normalisointiprosessi on käynnissä, mutta nopeaa edistystä ei odoteta.

Rikollisuus

Taskuvarkauksia ja muuta omaisuusrikollisuutta saattaa esiintyä. Vaikka Armenia on matkailijalle suhteellisen turvallinen maa, kannattaa noudattaa varovaisuutta ja välttää erityisesti pimeällä syrjäisillä kujilla liikkumista. Matkailuun on vaikuttanut Venäjän hyökkäyssodan jälkeen Armeniaan suuntautunut merkittävä venäläismigraatio. Tämä on vaikuttanut muun muassa hintatasoon ja majoitustarjontaan.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennesääntöjä ei juurikaan noudateta ja ylinopeudet ovat tavallisia. Maan autokanta on heikkokuntoista erityisesti Jerevanin ulkopuolella, ja turvavyömääräystä ei useinkaan noudateta.

Armenian tiet ovat muutamaa valtaväylää lukuun ottamatta heikossa kunnossa, ja tilanne pahenee erityisesti talvikuukausina. Polttoainetta kannattaa ostaa vain luotettavilta huoltoasemaketjuilta. Öiseen aikaan ajamista kannattaa välttää. Liikenteessä promilleraja on nolla.

Luonnonolot

Armenia sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, ja pienet maanjäristykset ovat yleisiä. Viimeisin suuri maanjäristys oli vuonna 1988.

Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa:
https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Terveys

Korona-pandemiaan liittyvät mahdolliset rajoitukset kannattaa tarkistaa ennen matkaa: https://www.moh.am/#3/0(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Matkailijalla on hyvä olla kaikenkattava matkavakuutus.
Sen tulisi kattaa lentoevakuointi Suomeen vakavan sairauden tai onnettomuuden yhteydessä.

Julkisen terveydenhuollon taso on maan taloudellisen tilanteen vuoksi heikko ja sairaaloiden varustetaso huono. Yksityisiä, kalliita terveyspalveluja on saatavilla Jerevanissa.

Vesijohtovettä ei kannata juoda.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Löydät ne seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas"
[Maailman terveysjärjestö WHO] (http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.))
[Euroopan tartuntatautivirasto] (http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.))

Maan lait ja käytännöt

Armeniassa pukeudutaan normaaliin länsimaiseen tapaan. Maaseudulla ollaan kuitenkin konservatiivisempia, ja paljastava pukeutuminen voi herättää siellä kielteistä huomiota.

Huumausaineiden käytöstä voi saada pitkiä vankilatuomioita ja huomattavan korkeita sakkoja.

Sotilaskohteiden valokuvaamista ei suositella.

Maahantulosäännökset

Matkustusrajoitukset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita.

Tietoa maahantulosäännöksistä on saatavilla Armenian ulkoministeriön sivuilta http://www.mfa.am/(Linkki toiselle web-sivustolle.) sekä Armenian suurlähetystöstä Tukholmassa http://www.sweden.mfa.am/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.).

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Lue lisää Suomen kansalaisen matkustusasiakirjoista osoitteessa https://um.fi/passi/

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat