9.5.2023

Afganistan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Poistu välittömästi maasta

Muut turvallisuustason tiedot

Afganistanin turvallisuustilanne on erittäin heikko. Ääriliike Taliban on noussut valtaan ja julistanut maahan islamilaisen emiraatin. Väkivaltaisuuksien ja terrori-iskujen uhka on korkea, minkä vuoksi maasta suositellaan poistumaan välittömästi. Turvallisuustilanne on kriittinen tai heikko koko maassa, eikä väkivallan ja konfliktin uhka ole poissuljettua missään.

Niille, jotka tästä selkeästä kehotuksesta huolimatta päättävät jäädä tai matkustaa Afganistaniin, ulkoministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta matkustusilmoitus.fi.

Mikäli läsnäolon jatkaminen maassa on välttämätöntä, on syytä tiedostaa tähän liittyvä erittäin korkea riski sekä varmistaa ammattimaiset ja korkeatasoiset turvallisuusjärjestelyt niin liikkumisen kuin majoituksen ja muiden mahdollisten oleskelupaikkojen osalta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Afganistan on konfliktimaa, jossa väkivallan uhka on erittäin korkea. Maan hallitus on kaatunut ja ääriliike Taliban on valtaan noustuaan julistanut maahan sharia-lakiin pohjaavan äärivanhoillisen islamilaisen emiraatin. Lisäksi maassa on läsnä muita aktiivisia terroristi- ja rikollisryhmittymiä. Taistelu- ja kapinallistoimintaa esiintyy läpi maan, ja aseellisten hyökkäyksien ja räjähteiden uhka on suuri. Nämä uhat koskevat myös pääkaupunki Kabulia.

Terroristi-iskujen uhka on erityisen korkea. Vältä suuria väkijoukkoja sekä mielenosoituksia. Ulkomaalaisten suosimiin hotelleihin tai ravintoloihin saattaa kohdistua kohonnut uhka.

Liikkuminen maan sisällä on erittäin riskialtista. Etenkin kaikkea pimeällä liikkumista on vältettävä niin kaupungeissa kuin niiden ulkopuolella. Kaupunkien ulkopuolella maateitse tapahtuvaa matkustamista tulee välttää. Myös afgaanitaustaisten henkilöiden on noudatettava varovaisuutta ja tilanne on aina syytä selvittää ennakolta tieosuuskohtaisesti.

Suomen suurlähetystö Kabulissa on toistaiseksi suljettu, eikä konsuliapua ole mahdollista tarjota paikan päällä Afganistanissa.

Rikollisuus

Afganistanissa esiintyy paljon tavanomaista ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Ulkomaalaisiin kohdistuu merkittävä kidnappausuhka. Korruptio on Afganistanissa laajamittaista ja vaikuttaa viranomaistoimintaan ja usein myös ulkomaalaisen toimintaan maassa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Matkustamista etenkin maanteitse tulee välttää. Osa maan tieosuuksista voi olla kapinallisliikkeiden tai rikollisryhmittymien hallinnassa. Tienvarsipommeja ja kulkuneuvoihin kiinnitettäviä räjähteitä esiintyy.

Afganistan on yksi maailman miinoitetuimmista maista ja pitkään jatkuneen konfliktin seurauksena maastossa on myös runsaasti räjähtämättömiä ampumatarvikkeita.

Tiestö on erittäin huonokuntoista lähes kaikkialla maassa ja liikenneturvallisuus erittäin heikkoa sekä autokanta vanhaa.

Lentoturvallisuus on erittäin heikkoa.

Luonnonolot

Afganistan on maanjäristysaluetta. Maa sijaitsee osin vaikeakulkuisilla ylänkö- ja vuoristoalueilla. Kesät ovat kuumia ja talvet kylmiä. Maassa esiintyy lukuisia sään ääri-ilmiöitä. Rakennuskanta on pääosin vanhaa ja huonokuntoista. Etenkin talvisin pääkaupunki Kabulin ilmalaatu on ajoittain erittäin heikko.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, lentoliikenteessä, maaraja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Tavanomaisia terveydenhoito- ja apteekkipalveluita on saatavilla vain rajoitetusti tai ei ollenkaan. Kabulissa on käytettävissä yksityisiä maksullisia terveydenhoitopalveluita.

Ennen matkaa on syytä varmistua välttämättömien lääkkeiden riittävyydestä matkan ajaksi sekä tarpeellisten rokotusten voimassaolosta. Paikallinen hygieniataso on huono myös sairaaloissa. Käytä ainoastaan pullotettua vettä. Varmistu myös nauttimasi ruuan puhtaudesta.

Kattava matkavakuutus on Afganistaniin matkaaville tarpeellinen. Afganistan kuuluu vakuutusyhtiöiden listaamiin riskialueisiin. Selvitä lisävakuutusmahdollisuudet ja korvattavuus.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Afganistan on konservatiivinen muslimimaa ja Taliban-hallinnon säännöt poikkeuksellisen tiukkoja. Kulttuuri on vanhoillinen muutenkin kuin vain uskonnon suhteen etenkin maaseudulla. Kulttuurinormit huomioimalla sekä käyttäytymällä kunnioittavasti paikallisia kohtaan lisäät omaa turvallisuuttasi.

Naisten tulee välttää yksin liikkumista, ja mukana tulisi olla miespuolinen saattaja. Erityisesti naisten on syytä tuntea paikalliset sosiaaliset normit ml. pukeutuminen, kuten ranteisiin ja nilkkoihin asti ulottuvat vaatteet sekä huivin käyttö. Yksin liikkumista on hyvä välttää. Muslimien paastokuukauden ramadanin aikana päiväsaikaan syöminen, juominen ja tupakointi on syytä rajoittaa vain sisätiloihin.

Tuntemattomien kanssa kannattaa välttää keskustelua provosoivista aiheista kuten uskonnosta, politiikasta tai seksuaaliasioista. Miesten kannattaa huomioida, että tietyissä tilanteissa vierasta naista ei ole hyväksyttävää koskettaa esimerkiksi kättelemällä.

Alkoholi on periaatteessa täysin kielletty. Päihtyneenä esiintymistä julkisilla paikoilla on ehdottomasti vältettävä. Alkoholin tai huumeiden tuominen maahan tai vieminen maasta on Afganistanissa rikos, joka voi johtaa erittäin ankariin rangaistuksiin. Myös antiikkitavaroiden ja arvomineraalien, kuten jalokivien, luvaton maastavienti on kiellettyä.

Maahantulosäännökset

Maahantuloon ja poistumiseen vaaditaan viisumi.

Lisätietoja antaa Afganistanin suurlähetystö Tukholmassa https://embassyofafghanistan.se/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kabulin-suurlähetystö (Tilapäisesti suljettu)


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.