Noudata erityistä varovaisuutta matkustaessasi EU- ja Schengen-alueelle.

Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joiden osalta hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset. Lisäksi vältä kaikkea matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan, Intiaan ja Venäjälle.

Jos päätät matkustaa, tarkista ajantasaiset korona- ja maahantulorajoitukset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus

Lue lisää
30.7.2021

Afganistan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Turvallisuustilanne on kriittinen tai heikko koko maassa, vaikka tilanteessa on myös alueellisia eroja. Välttämättömissä asioissa Afganistaniin matkustavien ulkomaalaisten on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä varmistettava ennalta turvallisuusjärjestelyjensä luotettavuus niin liikkumisen kuin majoituksen ja muiden mahdollisten oleskelupaikkojen osalta.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Todellisen koronapandemian laajuus on vaikeasti todennettavissa. Turvallista koronahoitoa ei ole välttämättä saatavilla.

Ajankohtaista tietoa Afganistanin tilanteesta löydät seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

https://moph.gov.af/en(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, lentoliikenteessä, maaraja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Afganistan on konfliktimaa, jossa väkivallan uhka on erittäin korkea. Varsinkin alueilla, joissa on kapinallistoimintaa, on aseellisten hyökkäyksien ja räjähteiden uhka. Nämä uhat koskevat myös pääkaupunki Kabulia.

Terroristi-iskujen uhka on erityisen korkea, etenkin tiettyjen juhlapyhien aikaan ja suurempien yleisötapahtumien yhteydessä. Vältä suuria väkijoukkoja sekä mielenosoituksia. Ulkomaalaisten suosimiin hotelleihin tai ravintoloihin saattaa kohdistua kohonnut uhka.

Kaikkea pimeällä liikkumista on vältettävä niin kaupungeissa kuin niiden ulkopuolella. Ulkomaalaisten kannattaa välttää kaupunkien ulkopuolella maateitse tapahtuvaa matkustamista. Myös afgaanitaustaisten henkilöiden on noudatettava varovaisuutta ja tilanne on aina syytä selvittää ennakolta tieosuuskohtaisesti.

Edustuston mahdollisuudet tarjota konsulipalveluja ovat hyvin rajalliset etenkin Kabulin ulkopuolella.

Rikollisuus

Afganistanissa esiintyy paljon tavanomaista ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Ulkomaalaisiin ja varakkaiksi oletettuihin henkilöihin kuten liikemiehiin kohdistuu kidnappausuhka. Korruptio on Afganistanissa laajamittaista ja vaikuttaa mukaan lukien viranomaistoimintaan ja usein myös ulkomaalaisen toimintaan maassa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Tiestö on erittäin huonokuntoista lähes kaikkialla maassa ja liikenneturvallisuus erittäin heikkoa ja autokanta on vanhaa.

Afganistan on yksi maailman miinoitetuimmista maista ja pitkään jatkuneen konfliktin seurauksena maastossa on myös runsaasti räjähtämättömiä ampumatarvikkeita. Matkustaminen on syytä rajoittaa vain paikallisten päivittäin käyttämille teille. Päällystetyiltä teiltä poistuttaessa on siksi noudatettava erityistä varovaisuutta.

Luonnonolot

Afganistan on maanjäristysaluetta. Maa sijaitsee osin vaikeakulkuisilla ylänkö- ja vuoristoalueilla. Kesät ovat kuumia ja talvet kylmiä. Rakennuskanta on pääosin vanhaa ja huonokuntoista. Etenkin talvisin pääkaupunki Kabulin ilmalaatu on ajoittain erittäin heikkoa.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, lentoliikenteessä, maaraja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Tavanomaisia terveydenhoito- ja apteekkipalveluita on saatavilla vain rajoitetusti tai ei ollenkaan. Kabulissa on käytettävissä yksityisiä maksullisia terveydenhoitopalveluita.

Ennen matkaa on syytä varmistua välttämättömien lääkkeiden riittävyydestä matkan ajaksi sekä tarpeellisten rokotusten voimassaolosta. Paikallinen hygieniataso on huono myös sairaaloissa. Käytä ainoastaan pullotettua vettä. Varmistu myös nauttimasi ruuan puhtaudesta.

Kattava matkavakuutus on Afganistaniin matkaaville tarpeellinen. Afganistan kuuluu vakuutusyhtiöiden listaamiin riskialueisiin. Selvitä lisävakuutusmahdollisuudet ja korvattavuus.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Afganistan on yksi maailman konservatiivisimmista muslimimaista. Kulttuuri on vanhoillinen muutenkin kuin vain uskonnon suhteen etenkin maaseudulla. Kulttuurinormit huomioimalla sekä käyttäytymällä kunnioittavasti paikallisia kohtaan lisäät omaa turvallisuuttasi.

Erityisesti naisten on syytä tuntea paikalliset sosiaaliset pukeutumisnormit, kuten ranteisiin ja nilkkoihin asti ulottuvat vaatteet sekä huivin käyttö. Yksin liikkumista on hyvä välttää. Muslimien paastokuukauden ramadanin aikana päiväsaikaan syöminen, juominen ja tupakointi on syytä rajoittaa vain sisätiloihin.

Tuntemattomien kanssa kannattaa välttää keskustelua provosoivista aiheista kuten uskonnosta, politiikasta tai seksuaaliasioista. Paikallinen kulttuuri ei salli avoimen seksuaalista kanssakäymistä. Miesten kannattaa huomioida, että tietyissä tilanteissa vierasta naista ei ole hyväksyttävää koskettaa esimerkiksi kättelemällä.

Alkoholi on periaatteessa täysin kielletty. Päihtyneenä esiintymistä julkisilla paikoilla on ehdottomasti vältettävä. Alkoholin tai huumeiden tuominen maahan tai vieminen maasta on Afganistanissa rikos, joka voi johtaa erittäin ankariin rangaistuksiin. Myös antiikkitavaroiden ja arvomineraalien, kuten jalokivien, luvaton maastavienti on kiellettyä.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita. Maahantuloon ja poistumiseen vaaditaan viisumi.
Lisätietoja antaa Afganistanin suurlähetystö Tukholmassa https://embassyofafghanistan.se/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat