Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
1.9.2021

Afganistan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Poistu välittömästi maasta

Muut turvallisuustason tiedot

Afganistanin turvallisuustilanne on erittäin heikko. Ääriliike Taliban on noussut valtaan ja julistanut maahan islamilaisen emiraatin. Väkivaltaisuudet ovat laajalle levinneitä, minkä vuoksi maasta suositellaan poistumaan välittömästi. Turvallisuustilanne on kriittinen tai heikko koko maassa, eikä väkivallan ja konfliktin uhka ole poissuljettua missään.

Niille, jotka tästä selkeästä kehotuksesta huolimatta päättävät jäädä tai matkustaa Afganistaniin, ulkoministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta matkustusilmoitus.fi.

Mikäli läsnäolon jatkaminen maassa on välttämätöntä, on syytä tiedostaa tähän liittyvä erittäin korkea riski sekä varmistaa ammattimaiset ja korkeatasoiset turvallisuusjärjestelyt niin liikkumisen kuin majoituksen ja muiden mahdollisten oleskelupaikkojen osalta.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Todellisen koronapandemian laajuus on vaikeasti todennettavissa. Turvallista koronahoitoa ei ole välttämättä saatavilla.

Ajankohtaista tietoa Afganistanin tilanteesta löydät seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

https://moph.gov.af/en(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, lentoliikenteessä, maaraja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Afganistan on konfliktimaa, jossa väkivallan uhka on erittäin korkea. Maan hallitus on kaatunut ja ääriliike Taliban on valtaan noustuaan julistanut maahan sharia-lakiin pohjaavan äärivanhoillisen islamilaisen emiraatin. Lisäksi maassa on läsnä muita aktiivisia terroristi- ja rikollisryhmittymiä. Taistelu- ja kapinallistoimintaa esiintyy läpi maan, ja aseellisten hyökkäyksien ja räjähteiden uhka on suuri. Nämä uhat koskevat myös pääkaupunki Kabulia.

Terroristi-iskujen uhka on erityisen korkea. Vältä suuria väkijoukkoja sekä mielenosoituksia. Ulkomaalaisten suosimiin hotelleihin tai ravintoloihin saattaa kohdistua kohonnut uhka.

Liikkuminen maan sisällä on erittäin riskialtista. Etenkin kaikkea pimeällä liikkumista on vältettävä niin kaupungeissa kuin niiden ulkopuolella. Kaupunkien ulkopuolella maateitse tapahtuvaa matkustamista tulee välttää. Myös afgaanitaustaisten henkilöiden on noudatettava varovaisuutta ja tilanne on aina syytä selvittää ennakolta tieosuuskohtaisesti.

Suomen suurlähetystö Kabulissa on toistaiseksi suljettu, eikä konsuliapua ole mahdollista tarjota paikan päällä Afganistanissa.

Rikollisuus

Afganistanissa esiintyy paljon tavanomaista ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Ulkomaalaisiin kohdistuu merkittävä kidnappausuhka. Korruptio on Afganistanissa laajamittaista ja vaikuttaa viranomaistoimintaan ja usein myös ulkomaalaisen toimintaan maassa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Matkustamista etenkin maanteitse tulee välttää. Merkittävä osa maan tieosuuksista on kapinallisliikkeiden ja rikollisryhmittymien hallinnassa. Tienvarsipommeja ja kulkuneuvoihin kiinnitettäviä räjähteitä esiintyy.

Afganistan on yksi maailman miinoitetuimmista maista ja pitkään jatkuneen konfliktin seurauksena maastossa on myös runsaasti räjähtämättömiä ampumatarvikkeita.

Tiestö on erittäin huonokuntoista lähes kaikkialla maassa ja liikenneturvallisuus erittäin heikkoa sekä autokanta vanhaa.

Lentoliikenne maahan sekä maan sisällä on toistaiseksi keskeytynyt ja lentoturvallisuus erittäin heikkoa.

Luonnonolot

Afganistan on maanjäristysaluetta. Maa sijaitsee osin vaikeakulkuisilla ylänkö- ja vuoristoalueilla. Kesät ovat kuumia ja talvet kylmiä. Rakennuskanta on pääosin vanhaa ja huonokuntoista. Etenkin talvisin pääkaupunki Kabulin ilmalaatu on ajoittain erittäin heikkoa.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, lentoliikenteessä, maaraja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Tavanomaisia terveydenhoito- ja apteekkipalveluita on saatavilla vain rajoitetusti tai ei ollenkaan. Kabulissa on käytettävissä yksityisiä maksullisia terveydenhoitopalveluita.

Ennen matkaa on syytä varmistua välttämättömien lääkkeiden riittävyydestä matkan ajaksi sekä tarpeellisten rokotusten voimassaolosta. Paikallinen hygieniataso on huono myös sairaaloissa. Käytä ainoastaan pullotettua vettä. Varmistu myös nauttimasi ruuan puhtaudesta.

Kattava matkavakuutus on Afganistaniin matkaaville tarpeellinen. Afganistan kuuluu vakuutusyhtiöiden listaamiin riskialueisiin. Selvitä lisävakuutusmahdollisuudet ja korvattavuus.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Afganistan on konservatiivinen muslimimaa ja Taliban-hallinnon säännöt poikkeuksellisen tiukkoja. Kulttuuri on vanhoillinen muutenkin kuin vain uskonnon suhteen etenkin maaseudulla. Kulttuurinormit huomioimalla sekä käyttäytymällä kunnioittavasti paikallisia kohtaan lisäät omaa turvallisuuttasi.

Naisten tulee välttää yksin liikkumista, ja mukana tulisi olla miespuolinen saattaja. Erityisesti naisten on syytä tuntea paikalliset sosiaaliset normit ml. pukeutuminen, kuten ranteisiin ja nilkkoihin asti ulottuvat vaatteet sekä huivin käyttö. Yksin liikkumista on hyvä välttää. Muslimien paastokuukauden ramadanin aikana päiväsaikaan syöminen, juominen ja tupakointi on syytä rajoittaa vain sisätiloihin.

Tuntemattomien kanssa kannattaa välttää keskustelua provosoivista aiheista kuten uskonnosta, politiikasta tai seksuaaliasioista. . Miesten kannattaa huomioida, että tietyissä tilanteissa vierasta naista ei ole hyväksyttävää koskettaa esimerkiksi kättelemällä.

Alkoholi on periaatteessa täysin kielletty. Päihtyneenä esiintymistä julkisilla paikoilla on ehdottomasti vältettävä. Alkoholin tai huumeiden tuominen maahan tai vieminen maasta on Afganistanissa rikos, joka voi johtaa erittäin ankariin rangaistuksiin. Myös antiikkitavaroiden ja arvomineraalien, kuten jalokivien, luvaton maastavienti on kiellettyä.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita. Maahantuloon ja poistumiseen vaaditaan viisumi.

Lisätietoja antaa Afganistanin suurlähetystö Tukholmassa https://embassyofafghanistan.se/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat