Yhteisevaluointi pakolaisten oikeuksien toteutumisesta COVID-19-pandemian aikana

Itsenäinen evaluointi arvioi kansainvälisen yhteisön toimien tuloksellisuutta sekä kansainvälisten ja kansallisten toimijoiden toiminnan tehokkuutta pakolaisten oikeuksien turvaamiseksi COVID-19-pandemian aikana. Evaluointi myös identifioi suojelutoimien hyviä käytäntöjä, innovaatioita ja toiminnan sopeuttamista.

Yhteisevaluointi tehtiin kansainvälisen COVID-19 evaluointikoalition alla, ja siihen osallistuivat YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR), Suomen ulkoministeriön, Kolumbian, Ugandan sekä humanitaarisen avun verkoston (Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action, ALNAP) evaluointiyksiköt.

Evaluointi tarkasteli oikeutta hakea turvapaikkaa, oikeutta terveyteen, suojelua seksuaali- ja sukupuolistunutta väkivaltaa vastaan, lastensuojelua ja perheiden yhdistämistä sekä erityisryhmien suojelu. 

Evaluoinnin keskeiset tulokset ovat:

  • Koronatoimissa oli monia onnistumisia: kansainvälisten toimijoiden ja hallitusten tehokas koordinointi, pakolaisten ja suojelutoimijoiden reagointikyky ja mukautuvaisuus sekä avunantajien anteliaisuus ja joustavuus koronavasteen ensi vaiheessa.
  • Kokonaisuudessaan yhteiset koronatoimet eivät kuitenkaan varmistaneet pakolaisten oikeuksien toteutumista kokonaisvaltaisesti ja yhtenäisesti eri maissa ja eri oikeuksien osalta. Esimerkiksi oikeus hakea turvapaikkaa, perheiden yhdistämiset ja oikeus terveyteen vaikeutuivat rajojen sulkemisen ja liikkumisrajoitusten myötä. Koronavaste loi positiivisen ja mahdollisesti kestävän hetken sisällyttää pakolaiset kansallisiin terveyspalveluihin.
  • Kokonaisuudessa koronatoimet eivät onnistuneet kuitenkaan vastaamaan pakolaisten suojelutarpeisiin.
  • Pakolaisten ja siirtolaisten sisällyttäminen globaalin humanitaarisen koronavastetta koskeneen suunnitelman (Global Humanitarian Response Plan, GHRP) yhteen pilariin on selkeä osoitus siitä, että pakolaiset nähtiin yhtenä erityisen herkkänä ryhmänä siirtolaisten joukossa.
  • Globaalitasolla hyvin toiminut yhteistyö jatkui myös maatasolla. Paikalliset toimijat, ml. pakolaisjohtoiset järjestöt, pakolaiset ja kunnat olivat yhä enemmän mukana koronatoimissa. Onkin selvää, että pakolaisilla ja pakolaisjohtoisilla järjestöillä oli merkittävä rooli koronatoimissa.
  • Kumppanuudet ja päätöksenteko säilyivät kuitenkin pitkälti ylhäältä ohjattuna eikä rahoitusta lisätty paikallisille toimijoille, vaikkakin niiden vastuut kasvoivat liikkumiskieltojen myötä.
  • Lasten, naisten ja tyttöjen sekä joidenkin muiden pakolaisten, erityisesti vanhempien ja vammaisten, erityistarpeita ei pystytty ennakoimaan.

Evaluointiraportti

Joint Evaluation of the Protection of the Fundamental Rights of Refugees during the COVID-19 Pandemic (englanniksi, PDF, 84 sivua, 1,2 MB)

Annexes of the Joint Evaluation of the Protection of the Fundamental Rights of Refugees during the COVID-19 Pandemic (englanniksi, PDF, 36 sivua, 10 MB)

Tiivistelmä

Refugee Rights & Protection During COVID-19: What Have We Learned?  (englanniksi, PDF, 4 sivua, 1,1 MB)

Evaluoinnin esittelytilaisuus

Refugee rights and protection during COVID-19: hard lessons & concrete actions(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Evaluoinnin verkkosivu

Evaluating the Response: Joint Evaluation of the Protection of the Rights of Refugees During the Covid-19 Pandemic(Linkki toiselle web-sivustolle.)