Tarkastelu UM:n tuesta kansainvälisissä rekrytoinneissa

Suomalaisten asiantuntijoiden rekrytointi YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen palvelukseen on tärkeä osa Suomen ulko-, turvallisuus-, kauppa- ja kehityspolitiikkaa. Tämän tarkastelun tavoite oli luoda kattava kuva ulkoministeriön (UM) tukemista kansainvälisistä rekrytoinneista ja tuottaa suosituksia toiminnan kehittämiseen.

Kansikuva Dustin Go, NIRAS International Consulting

Tarkastelu kattoi kaikki UM:n rahoittamat kansainvälisten rekrytointien muodot sekä tarkasteli miten kansainvälisiä rekrytointeja toteutetaan Ruotsissa, Hollannissa ja Italiassa.

Suomalaisten asiantuntijoiden sijoittuminen kansainvälisiin järjestöihin palvelee useita tavoitteita. Tavoitteita ovat vaikuttaminen, yhteistyön edistäminen, kansainväliseen yhteistyöhön sitoutuminen sekä suomalaisen asiantuntemuksen vahvistaminen. Tavoitteet ja niiden vaikutukset eivät kuitenkaan ole täysin selviä, mistä johtuen rekrytointeja toteutetaan ilman selkeää pitkän aikavälin strategiaa, joka ohjaisi resurssien kohdentamista ja taktisia valintoja.

Tarkastelussa havaittiin, että Suomi kaipaa lisää strategista selkeyttä kansainvälisiin rekrytointeihin, että onnistuneet rekrytoinnit vaativat tehokasta koordinaatiota ja että Suomi ei hyödynnä täysimääräisesti monenkeskisiin järjestöihin sijoittuneiden suomalaisten verkostoa eikä kansainvälisistä tehtävistä palanneiden osaamispääomaa. Raportti esittää kahdeksaa suositusta kansainvälisten rekrytointien tehostamiseksi. 

 

Raportti

Review of the MFA's support to international recruitment (englanniksi, pdf, 86 sivua, 2,96 MB)

Julkaisun pysyvä osoite on:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-281-747-1(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Powerpoint esitys

Final presentation of results 23.5.2023 (englanniksi, PPT, 24 sivua, 1,25 MB)