Metaevaluointi hanke- ja ohjelmaevaluoinneista 2017–2020

Evaluointeja tehdään, jotta onnistumisista ja epäonnistumisista opitaan, ja kehityspolitiikkaa ja yhteistyötä voidaan siten entisestään parantaa. Metaevaluoinnit arvioivat hanke-evaluointien laatua ja vetävät yhteen niistä nousevia löydöksiä, joiden avulla muodostetaan kuva kehitysyhteistyön laadusta.

Hanke- ja ohjelmaevaluoinnit arvioivat UM:n yksiköiden, osastojen ja edustustojen hallinnoimia hankkeita. Keskitettyjä – laaja-alaisia politiikkatason – evaluointeja hallinnoi kehitysevaluoinnin yksikkö, joka myös teettää metaevaluointeja säännöllisesti.

Tehtävänkuvaukset (ToR) ovat evaluointien toimeenpanon perusta. Metaevaluointi löysi vahvan yhteyden tehtävänkuvausten ja evaluointiraporttien laadun välillä: hyvillä tehtävänkuvauksilla saadaan hyviä evaluointiraportteja.

Noin puolet arvioiduista raporteista olivat hyvälaatuisia, mutta lopuissa oli parantamisen varaa ja muutama ei täyttänyt vaatimuksia ollenkaan.

Sukupuolten välinen tasa-arvo tulee esiin kaikessa kehitysyhteistyössä paremmin kuin muut läpileikkaavat tavoitteet.

Suurin osa evaluoinneista koetaan hyödyllisiksi. Hanke-evaluoinneista kerääntynyttä tietoa ei kuitenkaan hyödynnetä systemaattisesti UM:n organisatoriseen oppimiseen, vaan tieto jää yksilötasolle.   

Evaluointiraportti

Metaevaluation of project and programme evaluations in 2017-2020 (englanniksi, PDF, 276 sivua, 8,9 MB)

Tiivistelmä

From Obligation to Appreciation – Selected Highlights from the Evaluation (englanniksi, PDF, 4 sivua, 3,08 MB)

Ministeriön näkökulma evaluointiin

Johdon päätös tulosten toimeenpanosta (PDF, 2 sivua, 102 kt)

PowerPoint-esitys evaluoinnin tuloksista

Metaevaluation of project and programme evaluations in 2017-2020 (englanniksi, PDF, 38 sivua, 4 MB)

Webinaaritallenne

Jos haluat saada webinaaritallenteen, ota yhteyttä eva-11@formin.fi.