Kehitysevaluoinnin vuosiraportti 2018

Kehitysevaluoinnin vuosiraportissa tehdään yhteenvetoa evaluointien esiintuomista kehitysyhteistyön ja -politiikan vahvuuksista sekä kehittämiskohteista. Viime vuonna toteutetut laajat evaluoinnit kohdistuivat mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin mutta samalla haastaviin kehityspolitiikan ja -yhteistyön kysymyksiin. Evaluointien aiheina olivat tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen Suomen kehityspolitiikassa, pakolais- ja muuttoliikekysymykset sekä hanke- ja ohjelma-arviointien metaevaluointi. Lisäksi tehtiin evaluoitavuusselvitys ihmisoikeusperustaisuudesta ja jatkettiin ulkoministeriön ja Business Finlandin yhteistä Business with Impact (BEAM) -ohjelman kehittävää evaluointia.

Evaluointitulosten yhteenvedon lisäksi vuosiraportissa esitellään evaluointijärjestelmän kehittämistyötä. Kehitysevaluoinnin yksikkö on ollut aktiivisesti mukana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä evaluointiyhteistyössä, järjestänyt erilaisia keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä vienyt eteenpäin evaluointien hallintaan liittyviä kehittämis­hankkeita. Viime vuonna itsearviointia kokeiltiin uutena arviointimenetelmänä maaohjel­mien puolivälitarkastelussa. Evaluointimanuaali uudistettiin ja muutettiin verkkomuotoiseksi valtionhallinnon eOppiva-hankkeessa. Myös Agenda2030 -toimintaohjelman arviointi sekä yksityisen sektorin kehitystulosten evaluoitavuus ovat olleet keskeisiä teemoja yksikön työssä.               

Raportti                                           

Kehitysevaluoinnin vuosiraportti 2018 (PDF, 28 sivua, 1 Mt)