Evaluointiraportti: Vesi rauhanvälityksen lähtökohtana – raportti suomalaisesta vesidiplomatiasta

Riippumattomassa evaluoinnissa tarkasteltiin Suomen vesidiplomatian tulevaisuuden tavoitteita ja mahdollisuuksia. Samalla kartoitettiin, mitä voidaan oppia menneestä yhteistyöstä, jossa poliittiset tavoitteet ja vesialan tekninen yhteistyö ovat nivoutuneet toisiinsa.

Tulevaisuuteen katsovassa osuudessa keskityttiin tunnistamaan Suomen tavoitteet ja tekemään konkreettisia toimenpidesuosituksia, jotka auttaisivat mm. Suomen kansainvälisen vesistrategian toimeenpanossa.

Taaksepäin katsovan tarkastelun kohteena olivat jo päättynyt kehitysyhteistyö Mekongin ja Niilin suistoissa sekä Suomen ja Venäjän välinen rajavesiyhteistyö. Lisäksi evaluointi kartoitti Suomen aloitteesta käynnistettyjä YK:n Euroopan talouskomission vesisopimuksia ja Suomen tukea alusta asti jatkunutta taloudellista ja teknistä tukea niiden sihteeristölle ja asiantuntijatyöryhmille. Evaluointi ei arvioinut hankeyhteistyön tuloksia, työn onnistumisia ja heikkouksia vaan tarkasteli tuloksia vesidiplomatian lähtökohdista, ts. missä määrin yhteistyön tavoitteet olivat liittyneet vesiresursseihin liittyvien jännitteiden ehkäisemiseen ja millaisia oppeja ja mahdollisuuksia menneestä yhteistyöstä voidaan ammentaa edesauttamaan Suomen vesidiplomatiaan liittyvien tavoitteiden saavuttamista.  

Evaluointiraportissa todetaan, että Suomella on kaikki edellytykset tulla lähitulevaisuudessa yhdeksi vesidiplomatian johtavista maista. Tavoitteiden ja strategian välillä on kuitenkin vielä kuilu, joka tulisi kuroa umpeen. Haasteet liittyvät tunnettuuteen, kansainvälisten kumppanuuksien syventämiseen ja resurssien strategiseen kohdentamiseen. Suomen vahvuus on motivoitunut vesidiplomatiaverkosto, jonka kantavina voimina ovat ministeriöiden lisäksi tutkimuslaitokset ja kotimaiset kansalaisjärjestöt.

Evaluointiraportit

Water as an Entry Point for Peace Mediation – Evaluation on Finnish Water Diplomacy, Volume 1, Main Report (englanniksi, PDF, 86 sivua, 4,09 MB)

Water as an Entry Point for Peace Mediation – Evaluation on Finnish Water Diplomacy, Volume 2, Case Study Reports and Annexes (englanniksi, PDF, 255 sivua, 5,73 MB)

Tiivistelmä

Finland's Water Diplomacy: From Ambition to Action (englanniksi, PDF, 4 sivua, 753 KB)

Ministeriön näkökulma evaluointiin

Johdon päätös tulosten toimeenpanosta (PDF, 2 sivua, 143 kt)

PowerPoint -esitys evaluoinnin tuloksista

Water as an Entry Point for Peace Mediation – Evaluation on Finnish Water Diplomacy (englanniksi, PDF, 20 sivua, 5 MB)

Tallenne evaluoinnin esittelytilaisuudesta

Jos haluat saada webinaaritallenteen, ota yhteyttä eva-11@formin.fi.