Evaluointiraportti: Suomen kehityspoliittinen vaikuttaminen EU:ssa

Riippumattoman evaluoinnin mukaan Suomen EU-vaikuttamisen prosessi on tarkoituksenmukainen, johdonmukainen ja kohtuullisen tehokas sekä sujuva. Moitteita tulee muun muassa vakiintuneen seurannan, arvioinnin ja oppimisen järjestelmän puuttumisesta.

Evaluoinnin tarkoituksena oli selvittää ulkoministeriön EU:n ja sen toimielimiin kohdistaman vaikuttamisen tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointi pyrkii tukemaan ministeriön kokemusperäistä oppimista ja monenvälisen vaikuttamisen tuloksellisuutta.

Evaluointi kattoi aikajakson vuodesta 2014 vuoteen 2021. Se tarkasteli syvemmin joitakin keskeisiä EU:n neuvotteluprosesseja näinä vuosina, kuten vuoden 2019 Suomen EU-puheenjohtajuuskautta, uuden rahoitusinstrumentin (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument; NDICI), neuvotteluita ja Team Europe -lähestymistapaa.

Evaluoinnin mukaan Suomen EU-vaikuttamisen prosessi on tarkoituksenmukainen, johdonmukainen ja kohtuullisen tehokas sekä sujuva. Ulkoministeriön EU-vaikuttamisstrategiat ovat linjassa Suomen kehityspolitiikan kanssa ja yleisesti hyvin ymmärrettäviä, mutta ne ovat monimutkaisina eikä aina selkeästi määriteltyjä painopisteiden osalta tai riittävän kaukokatseisia. Moitteita tulee muun muassa vakiintuneen seurannan, arvioinnin ja oppimisen järjestelmän puuttumisesta.

Evaluointi suosittelee muun muassa, että ulkoministeriön tulisi laajentaa EU-yhteistyön ja vaikuttamisen strategista käyttöä vahvemmalla johtamisella selkeämmillä prioriteeteilla, eteenpäin katsovilla vaikuttamisstrategioilla, henkilöstön osaamisen, läsnäolon ja heidän EU-yhteistyön vahvistamisella, työtä tukevalla organisatorisella koordinaatiolla ja rakenteilla, yhteistyöllä sidosryhmien kanssa sekä organisaation oppimista EU-vaikuttamisessa tukevien mekanismien vahvistamisella.  

Evaluointi perustui 110 haastatteluun, joilla tavoitettiin sekä ulkoministeriön että EU:n henkilöstöä sekä joidenkin muiden EU-maiden edustajia. Lisäksi tarkasteltiin kirjallista aineistoa. Evaluoinnissa laadittiin tapausraportit Suomen kahdenvälisistä kumppanimaista Nepalista, Tansaniasta ja Ukrainasta sekä kyselytulosten raportti 14 yhteistyömaan EU delegaatioiden ja Suomen edustustojen vastauksista. Evaluointi laati myös raportin kuuden EU-verrokkimaan (Belgia, Tanska, Irlanti, Puola, Portugali and Ruotsi) EU-vaikuttamiskokemuksista.

Raportti

Evaluation of the Finnish Development Policy Influencing in the European Union, Volume 1, Main report (englanniksi, PDF, 221 sivua, 15,4 MB)

Evaluation of the Finnish Development Policy Influencing in the European Union, Volume 2 (englanniksi, PDF, 136 sivua, 5,7 MB)

Tiivistelmä

An Honest Broker with a Value Agenda – Finnish Development Policy Influencing in the European Union (englanniksi, PDF, 4 sivua, 359 KB)

Thematic briefs

Thematic brief – Education (englanniksi, PDF, 4 sivua, 305 KB)

Thematic brief – Gender equality (englanniksi, PDF, 5 sivua, 314 KB)

Thematic brief – Rights of persons with disabilities (englanniksi, PDF, 4 sivua, 338 KB)

Thematic brief – Governance and human rights (englanniksi, PDF, 3 sivua, 307 KB)

Thematic brief – Climate change and forestry (englanniksi, PDF, 7 sivua, 373 KB)

Evaluoinnin tulosten esittely

Komissaari Jutta Urpilaisen videotervehdys evaluointitulosten esittelytilaisuudessa(Linkki toiselle web-sivustolle.) (linkki videoon, MP4)

Videotallenne evaluointitulosten esittelystä 28.10.2022(Linkki toiselle web-sivustolle.) (linkki videoon, MP4)

PowerPoint-esitys: Evaluation of the Finnish Development Policy Influencing in the European Union (englanniksi, PDF, 26 sivua, 3,3 MB)

Johdon vastine evaluoinnin suosituksiin

Päätös Suomen kehityspoliittista vaikuttamista Euroopan unioniin 2014-2021 arvioivan strategisen evaluoinnin suositusten toimeenpanosta (suomeksi, PDF, 9 sivua liitteineen, 6,35 MB)